chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Eerste vastgoedforum

  Op 13/02/2014 werd het eerste Vastgoedforum gehouden. Hierop werd het vastgoedbeleid van de Vlaamse overheid toegelicht. Ook werd de eerste Vastgoedwijzer voorgesteld; het jaarlijkse statusrapport van de gegevens uit de vastgoeddatabank. Er werden een aantal workshops gegeven door experten. Nadien werd de dag informeel afgesloten met een drankje en een bezoek aan het nieuwe Vlaamse Administratie Centrum Gent, het Virginie Lovelinggebouw, dat diezelfde dag geopend werd.

  Workshops:

  • Vastgoeddatabank - Sabrina Prieus, expert algemeen vastgoedbeleid, AFM*
   De vastgoeddatabank biedt een overzicht van hetvastgoed van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid heeft immers heel watvastgoed in eigendom. Niet alleen om de eigen diensten te huisvesten, maar ook - en vooral - in functie van het maatschappelijk en economisch functioneren van Vlaanderen. Om de vele data op een overzichtelijke manier voor te stellen zijn webkaarten, ‘dashboards’ en ‘rapporten op maat’ gebouwd.

  • Het Nieuwe Werken - Xavier Suykens, consulent Het Nieuwe Werken, AFM*
   Sinds 2013 heeft ‘Het Nieuwe Werken’ zijn ingang gevonden in het beleid van de Vlaamse overheid. De principes van het ‘Anders Werken’ uit 2005 zijn nog steeds geldig. Ze werden verder verfijnd, aangevuld en geactualiseerd samengevat in de visienota die de Vlaamse Regering op 19 juli 2013 goedkeurde. De focus bij HNW ligt eerder op de vraag hoe personeelsleden van de Vlaamse overheid - in toenemende mate pure kenniswerkers - in de toekomst optimaal kunnen functioneren in een digitale netwerkmaatschappij. HNW kan beschouwd worden als een continu aanpassingsproces dat elke entiteit doorloopt via een naadloze afstemming tussen de fysieke
   werkomgeving, een efficiënt ICT-en informatiebeheer en een stimulerend HR-beleid.
  • Europese oppervlaktenorm - Gert Potoms, afdelingshoofd Vastgoed, AFM*
   Tot op de dag van vandaag huisvest de Vlaamse overheid haar werknemers volgens een benadering die is ingegeven door de vastgoedmarkt: de bruto-vloeroppervlakte.

   Dit is op zich niet onlogisch, de berekening van de huurprijs van een gebouw op de Belgische markt is immers gebaseerd op de bepaling van het bruto-vloeroppervlak. Dit staat evenwel in contradictie met de behoeften van de gebruikers, die uitgedrukt worden in netto-oppervlakten. Vanuit het oogpunt van de gebruiker is het logischer om de oppervlakte van een gebouw uit te drukken in bruikbare oppervlakte, zijnde de oppervlakte die door de gebruiker in een gebouw gebruikt kan worden om lokalen in te richten en er zijn activiteiten uit te oefenen. Deze wordt bepaald door de Europese norm EN 15221-6: Facility Management part 6 – Area and Space measurement, en wordt ‘Primaire Oppervlakte’ (Primary Area – PA) genoemd.

  • Referentieel-B en handboek 'Waardering van kantoorgebouwen' - Lieve Van Medegael, afdelingshoofd bouwprojecten, AFM*
   De publicatie ‘Waardering van kantoorgebouwen – Op weg naar een duurzame huisvesting voor de Vlaamse overheid’ die in 2008 verscheen, was een belangrijke stap naar verduurzaming van de werkomgeving voor de ambtenaren bij de Vlaamse Overheid. Bij de verschijning van het meer dan 150 pagina’s tellende boekwerk werd een tweejaarlijkse update vooropgesteld. Die kwam er ook in 2010, maar een 2012-versie bleef uit, omdat er besloten werd mee te werken aan Referentieel-B. 

   Het Referentieel-B is gebaseerd op de in het Verenigd Koninkrijk ontwikkelde Breeam duurzaamheidstandaard, die wereldwijd erkenning geniet en het meest verspreid is, maar vertaald naar de Belgische context.

  • Energie-efficiëntierichtlijn - Ann Collyns, beleidsmedewerker rationeel energiegebruik en energie-efficiËntie, VEA
   De Europese richtlijn 2012/27/EU betreft de bevordering van energie-efficiëntie legt een renovatieverplichting op voor overheidsgebouwen
   (art. 5). In België is de verplichting van toepassing op volgende centrale overheden : de federale staat, gewesten en gemeenschappen. Elk van die overheden moet de verplichting uitvoeren voor zijn eigen gebouwen, maar met het nodige respect voor de gewestelijke energieprestatieregelgeving waar de betreffende gebouwen gelegen zijn. 
   Om de omzetting van deze richtlijn te realiseren is er een inventaris van de  gebouwen nodig die aan een aantal voorwaarden voldoen.
   In deze sessie wordt deze richtlijn en de toepassing ervan op de Vlaamse overheid toegelicht.

  * Sinds 1 augustus 2014 zijn het Agentschap voor Facilitair Management en de entiteit e-government en ICT-Beheer officieel gefuseerd tot Het Facilitair Bedrijf.