chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Objectiviteit

  Als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid werk je objectief. Dat schrijft de deontologische code voor. Gelijke behandeling van burgers en leveranciers in gelijke gevallen is een centraal element in de opdracht van de overheid. Wat betekent objectiviteit dan voor je dagelijkse werk? Op deze webpagina lees je er alles over.

  Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
  • Je wilt meer weten over het het principe 'objectiviteit' van de deontologische code.

  Wat betekent objectiviteit?

  Objectiviteit betekent dat je collega’s, burgers en leveranciers in gelijke gevallen op dezelfde manier behandelt. Die objectiviteit brengt een aantal concrete gedragsregels met zich mee:

  • Je laat je persoonlijke belangen en voorkeuren niet meespelen tijdens je werk en je bent op je hoede voor belangenvermenging.
  • Je discrimineert niet en voorkomt elke schijn van partijdigheid.
  • Je werkt onbevangen en neutraal.
  Hoe kun je objectief handelen? (enkele voorbeelden)
  • Je krijgt een dossier waarbij je tante is betrokken. Dat dossier behandel je als alle andere. Je geeft het dus geen voorrang. Merk je dat je objectiviteit in het gedrang komt? Dan geef je het door aan een collega.
  • Je aanvaardt geen relatiegeschenken of uitnodigingen voor evenementen die worden betaald door derden.
  • Door je job bij de Vlaamse overheid weet je dat een mogelijke beslissing een impact kan hebben op een vereniging waarvan je lid bent. Die informatie deel je niet met je vereniging, zolang de beslissing niet definitief is en officieel werd bekendgemaakt.
  • In bijberoep geef je betaald advies aan je klanten. Die adviespraktijk mag geen enkel verband hebben met de dossiers waarbij je betrokken bent bij de Vlaamse overheid.

  Waarom?

  Iedere collega, burger en leverancier heeft recht op een gelijke behandeling door de overheid. Daarom is objectiviteit belangrijk. Die gelijke behandeling bereik je alleen als je kritisch nadenkt over je gedrag op de werkvloer en daarbuiten. De deontologische code helpt je daarbij. Die code bundelt gedragsregels en richtlijnen om binnen de Vlaamse overheid integer te werken.

  Hoe melden?

  Wil je iets melden over objectiviteit? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.

  Meer informatie

  Contact

  Meer informatie of een vraag?
  Contacteer Kristien Verbraeken (coördinator Integriteitszorg) van het Agentschap Overheidspersoneel:

  Havenlaan 88 bus 50
  1000 Brussel
  integriteit@vlaanderen.be


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).