chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omstandigheidsverlof

  Voor wie?

  Alle personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid kunnen naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen omstandigheidsverlof opnemen.

  Wanneer opnemen?

  Het verlof moet zo dicht mogelijk aansluiten bij de gebeurtenis in kwestie.

  Gevolgen van opname

  Het verlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit en het loon wordt doorbetaald.

  Soorten

  Gebeurtenis Aantal verlofdagen
  huwelijk van, en afleggen van verklaring van wettelijke samenwoning door het personeelslid 4 werkdagen
  overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, een bloed- of aanverwant van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in eerste graad 4 werkdagen
  huwelijk of wettelijke samenwoning van een kind van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner 2 werkdagen
  overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of de samenwonende partner, in om het even welke graad, maar onder hetzelfde dak wonend als het personeelslid 2 werkdagen
  overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of de samenwonende partner in de tweede graad, een overgrootouder of een achterkleinkind, maar niet onder eenzelfde dak wonend als het personeelslid 1 werkdag
  huwelijk of wettelijke samenwoning van (schoon)vader, (schoon)moeder, broer, zus, grootouder of kleinkind van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner de dag van de gebeurtenis