chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omstandigheidsverlof

  Stap je in het huwelijksbootje of word je geconfronteerd met een overlijden? Voor bepaalde persoonlijke gebeurtenissen kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid 1 of meerdere dagen omstandigheidsverlof nemen.

  Voor wie?

  Krijg je ook omstandigheidsverlof voor gebeurtenissen langs je partners zijde?

  Jazeker, de Vlaamse overheid stelt zich neutraal op tegenover de verschillende samenlevingsvormen. Daarom krijg je ook omstandigheidsverlof bij een gebeurtenis bij je partner als je minstens feitelijk samenwoont.

  Bijvoorbeeld: als je partner, of een bloed- of aanverwant van je partner, overlijdt dan krijg je omstandigheidsverlof op voorwaarde dat je met je partner samenwoont. Je moet dus niet gehuwd zijn of wettelijk samenwonen met je partner om recht te hebben op dit omstandigheidsverlof.

  Duur

  De duur van het omstandigheidsverlof hangt af van de gebeurtenis waarvoor je het neemt (zie tabel). Je vraagt dit verlof aan per volledige werkdag .

  Goed om weten: het aantal werkdagen waarop je recht hebt is ongeacht je arbeidsregime. Werk je bijvoorbeeld dagelijks 7.36 uur? Dan heb je recht op 4 werkdagen van 7.36 uur voor je huwelijk. Werk je dagelijks 6 uur? Dan heb je recht op 4 werkdagen van 6 uur. Werk je dagelijks 3.48 uur? Dan heb je recht op 4 werkdagen van 3.48 uur.

  gebeurtenis

  duur

  huwelijk van, en afleggen van verklaring van wettelijke samenwoning door het personeelslid

  4 werkdagen

  overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, een bloed- of aanverwant van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in 1ste graad

  4 werkdagen

  huwelijk of wettelijke samenwoning van een kind van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

  2 werkdagen

  overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of de samenwonende partner, in om het even welke graad, maar onder hetzelfde dak wonend als het personeelslid

  2 werkdagen

  overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of de samenwonende partner in de 2de graad, een overgrootouder of een achterkleinkind, maar niet onder eenzelfde dak wonend als het personeelslid

  1 werkdag

  huwelijk of wettelijke samenwoning van vader, moeder, broer, zus, grootouder of kleinkind van het personeelslid, of van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

  de dag van de gebeurtenis

  Wat is een bloed- of aanverwant in 1ste, 2de, 3de of 4de graad?

  Het cijfer bovenaan in de kader duidt de graad van verwantschap aan. Je kunt de graad van verwantschap bepalen door van jezelf te vertrekken en het aantal stappen te tellen (via de gemeenschappelijke stamvader) naar de persoon waarover het gaat. Verwantschap in 1ste graad staat voor jezelf (al dan niet met je gezin), je ouders en schoonouders met je kinderen en hun eventuele echtgenoten.

  graad van verwantschap

  Goed om weten:

  • Heeft de gebeurtenis betrekking op je partner of de bloed- of aanverwanten van je partner? Dan heb je recht op omstandigheidsverlof als je minimaal feitelijk samenwoont met je partner.
  • Heeft de gebeurtenis betrekking op de partner van je bloedverwant of die van je eigen partner? Dan moet je bloedverwant of die van je partner wettelijk samenwonend of gehuwd zijn. Bijvoorbeeld: je stiefvader of die van je partner moet gehuwd of wettelijk samenwonen met je moeder of die van je partner, opdat je recht zou hebben op omstandigheidsverlof (overlijden).

  Opname en beëindiging

  • Aanvraagtermijn: dit verlof heeft geen aanvraagtermijn.
  • Aanvangsdatum: dit verlof start onmiddellijk, of zo dicht mogelijk aansluitend bij de gebeurtenis. Je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager, die beslist of de dag waarop je dit verlof wilt opnemen dicht genoeg ligt bij de gebeurtenis.
  • Wijzigingen en verlengen: niet van toepassing.
  • Opzeggen: niet van toepassing.

  Gevolgen van opname

  Cumulatie

  Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

  Hoe aanvragen?

  Omstandigheidsverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

  Opgelet

  • Verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.
  • Ga je trouwen, samenwonen of heb je geen partner meer, dan moet je naast je omstandigheidsverlof aanvragen ook je personeelsgegevens aanpassen. Lees meer op de webpagina 'Ik ga trouwen of wettelijk samenwonen'.
  • 1

   Vraag aan in Vlimpers

   Je vraagt het verlof aan in Vlimpers onder Verlof en werktijd' > ‘Aanvraag’. Selecteer bij ‘filter afwezigheid’ ‘omstandigheidsverlof’, kies bij ‘naam afwezigheid’ de gewenste gebeurtenis en vul alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-instructiefilmpjes over afwezigheden via Vlimpers > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek het gewenste instructiefilmpje.

   Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

  • 2

   Bezorg een bewijs aan je leidinggevende

   Je bezorgt een bewijs van de gebeurtenis zo snel mogelijk aan je leidinggevende.

  Regelgeving

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).