chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omstandigheidsverlof

  Nieuwe verlofregeling vanaf 2018

  Deze verlofvorm wijzigt vanaf 2018. Ga naar de vernieuwde webpagina.

  Alle personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen n.a.v. bepaalde gebeurtenissen van omstandigheidsverlof genieten. Het verlof dient zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de gebeurtenis in kwestie.

  Soorten

  Gebeurtenis Aantal verlofdagen
  Huwelijk van en afleggen van verklaring van wettelijke samenwoning door het personeelslid vier werkdagen
  Bevalling van de echtgenote of samenwonende partner tien werkdagen (*)
  Overlijden van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, een bloed- of aanverwant van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in eerste graad vier werkdagen
  Huwelijk van een kind van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner twee werkdagen
  Overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of de samenwonende partner in om het even welke graad, maar onder hetzelfde dak wonend als het personeelslid twee werkdagen
  Overlijden van een bloed- of aanverwant van het personeelslid of de samenwonende partner in de tweede graad, een overgrootouder of een achterkleinkind, maar niet onder eenzelfde dak wonend als het personeelslid één werkdag
  Huwelijk van (schoon)vader, (schoon)moeder, broer, zus, grootouder of kleinkind van het personeelslid, de echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner de dag van het huwelijk


  (*) Voor het omstandigheidsverlof in het geval van de bevalling van de echtgenote of de samenwonende partner moet een onderscheid gemaakt worden tussen statutaire en contractuele personeelsleden:

  • Statutaire personeelsleden hebben recht op tien werkdagen bezoldigd omstandigheidsverlof.
  • Een contractuele vader heeft recht op tien dagen vaderschapsverlof naar aanleiding van de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs hun zijde vaststaat. Een contractuele meemoeder heeft recht op tien dagen omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de biologische moeder met wie zij samenwoont.

  naar boven

  Regelgeving

  Instrumenten