chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrief BZ 2011/2

  Datum:

  10 februari 2011

  Aanhef:

  Aan de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid

  Betreft:

  Vaststelling bedragen vanaf 1 februari 2011:
  - maaltijdvergoeding en forfaitaire maaltijdvergoeding;
  - maaltijdvergoeding op dienst- en veerboten;
  - dagbedrag zeegeld

   

  Ingevolge de decumul van de maaltijdvergoeding en een maaltijdcheque (koninklijk besluit van 12 oktober 2010(1)), moeten de geïndexeerde bedragen van de hierna vermelde vergoedingen en toelage met € 3,91 (de werkgeversbijdrage in een maaltijdcheque) verminderd worden.

  Vanaf 1 februari 2011 gelden de volgende bedragen:

  Maaltijdvergoeding € 10,49 Artikel VII 83, §1 VPS
  Maaltijdvergoeding dienst- en veerboten € 8,52 Artikel VII 87 VPS
  Dagbedragen zeegeld vermindering met € 3,91 Artikel VII 65, §1 VPS

  De bijlage bij deze omzendbrief met de forfaitaire bedragen van de maaltijdvergoeding, vervangt de bijlage 2 bij de omzendbrief van 21 maart 2007(2).

  Deze omzendbrief heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2011.

   

   

  Geert BOURGEOIS
  Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
  Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

  Bijlage

  naar boven


  (1) Koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot wijziging van artikel 19bis van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
  (2) Omzendbrief van 21 maart 2007 betreffende de reis- en dagvergoeding voor binnenlandse dienstreizen - kenmerk: DVO/BZ/P&O/2007/6.

  naar boven