chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrief BZ 2011/5

  Datum:

  30 juni 2011

  Aanhef:

  Aan de lijnmanagers en personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid

  Betreft:

  Rookbeleid

   

  1. Doel

  Deze interpretatieve omzendbrief heeft tot doel de personeelsleden en lijnmanagers te informeren over de krachtlijnen en de handhaving van het rookverbodbeleid van de diensten van de Vlaamse overheid. De juridische basis voor het rookbeleid (rookverbod in openbare gebouwen, de rookkamer en het recht op een rookvrije werkplaats) is de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook.

  naar boven

  2. Krachtlijnen

  • In alle gebouwen en arbeidsplaatsen van de diensten van de Vlaamse overheid geldt een strikt rookverbod.
  • Roken mag evenmin in de dienstwagens en -vaartuigen van de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Roken mag nergens, tenzij in de daarvoor bedoelde afgescheiden en geventileerde rookkamers of in de open lucht.
  • Alle elementen die kunnen aanzetten tot roken of die doen uitschijnen dat roken is toegelaten, moeten verwijderd worden. Het rookverbod moet duidelijk aangeduid zijn door de wettelijke verbodstekens.
  • Er zijn geen uitzonderingen. Ook op recepties en etentjes in de gebouwen van de diensten van de Vlaamse overheid geldt dezelfde regeling als in de horecasector. In alle horeca-inrichtingen geldt een volledig rookverbod. Roken is wel toegelaten in een aparte rookkamer.
  • Verder mag er niet meer gerookt worden aan de hoofdingangen van gebouwen van de Vlaamse overheid in de Noordwijk, het Arenberggebouw en de Vlaamse Administratieve Centra (VAC’s). Het roken aan de ingang van de gebouwen zorgt voor een beperkte toegankelijkheid van de gebouwen en brengt schade toe aan de gezondheid van de personeelsleden. Bovendien heeft het een slechte invloed op de reputatie van de Vlaamse overheid.

  naar boven

  3. Minimum vereisten van een rookkamer

  Roken in gesloten plaatsen is alleen toegelaten in een afgesloten en duidelijk aangeduide rookkamer die voorzien is van een rookafzuigsysteem of een verluchtingssysteem.

  Er mogen absoluut geen zijstromen van tabaksgeur het gebouw binnenkomen door een overdrukatmosfeer in de rookkamer. Aanwezige buitenwind kan overdrukatmosfeer veroorzaken. Rookkamers mogen zich nooit bevinden in de onmiddellijke omgeving van HVAC-ruimtes (heating, ventilation and airconditioning; klimatisatie-installaties van verwarming, ventilatie of airconditioning). Rookkamers mogen evenmin ingericht worden bij stooklokalen en bij classificatielokalen voor de opslag van brandbare stoffen (eerste en tweede groep) en explosieve atmosferen (ATEX: atmosphère explosible).

  Er zijn geen rookkamers binnen aan boord van de dienstvaartuigen. Roken is wel toegestaan op het dek van de dienstvaartuigen, behalve tijdens bunkerwerkzaamheden, of langs schepen of terminals waar het rookverbod geldt.

  Na voorafgaand advies van het bevoegde overlegcomité kan de werkgever besluiten een rookkamer in te richten. De GDPB of IDPB moeten vooraf advies geven over de inrichting van deze rookkamer. Rookkamers die niet voldoen aan de bovenvermelde criteria, kunnen niet langer dienst doen als rookkamer.

  Om het recht op een rookvrije werkplaats te garanderen, kan de lijnmanager specifieke regels vaststellen die gelden voor de toegang tot de rookkamers tijdens de werkuren, na voorafgaand advies van het bevoegde overlegcomité.

  naar boven

  4. Stoppen met roken

  De Vlaamse overheid wil haar personeelsleden actief blijven aanmoedigen om te stoppen met roken. Op de website van de Vlaamse Liga tegen Kanker  vindt u tal van tips en interessante links over het stoppen met roken.

  U kunt de Tabak Stop Lijn bereiken door te bellen naar 0800 111 00 tussen 15 en 19 uur of te surfen naar http://www.tabakstop.be/ .

  Meer informatie is ook beschikbaar bij ziekenfondsen, huisartsen of tabacologen of op http://rookstopmethulp.be .

  naar boven

  5. Naleving van het beleid

  De hiërarchische oversten zien erop toe dat het rookverbod wordt nageleefd en dat er geen misbruik wordt gemaakt van de rookpauzes.

  Door het optreden van de leidinggevenden en hun voorbeeldfunctie in deze zal de handhaving van het huidige beleid al dan niet een succes blijven. Bij klachten onderneemt de hiërarchische overste de nodige acties om het rookverbod te doen respecteren.

  Alle personeelsleden (en in het bijzonder de leidend ambtenaren en de gebouwverantwoordelijken) zien erop toe dat het huidige rookbeleid door alle personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid en door derden (bezoekers, consultants) consequent wordt toegepast. Als personeelslid van de Vlaamse overheid spoort u uw collega’s aan het rookverbod correct toe te passen en steunt u hen daarin.

  De personeelsleden kunnen klachten over de niet-naleving van het rookverbod melden aan het meldpunt Spreekbuis (0800 92 593 van 10 tot 18uur).

  De preventieadviseurs evalueren tijdens de jaarlijkse rondgang de naleving van het rookverbod. Bij de niet-naleving van het rookverbod informeren de preventieadviseurs en de arbeidsgeneesheren via het rondgangverslag de voorzitter van het bevoegde overlegcomité.

  naar boven

  6. Meer informatie

  Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de cel Gezondheidszorg (verpleegkundigen), door te mailen naar gdpb@bz.vlaanderen.be  (als uw entiteit aangesloten is bij de GDPB) of tot de IDPB’s.

  Aanvullende informatie vindt u ook op:
  https://overheid.vlaanderen.be/stoppenmetroken
  http://www.zorg-en-gezondheid.be/subMenuTabulation.aspx?id=20610 
  http://www.vigez.be/zoek_op_onderwerp/stoppen_met_roken.html 
  http://www.tabakstop.be 
  http://www.stoppenmethulp.be 
  http://www.tegenkanker.be/content/stoppen-met-roken 

  naar boven

  7. Inwerkingtreding

  Deze omzendbrief vervangt omzendbrief PEBE/MVG/2004/1 van 14 mei 2004 betreffende de invoering van het nieuwe rookbeleid bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

  Deze omzendbrief treedt in werking op 1 juli 2011. Het rookverbod aan de ingang van het Boudewijngebouw en het Ellipsgebouw treedt pas in werking vanaf de ingebruikname van het rooklokaal.

   

   

  Geert BOURGEOIS
  Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
  Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

  naar boven