chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrief DVO/BZ/P&O/2010/1

  Datum:

  27 mei 2010

  Aanhef:

  Aan de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid
  Aan de personeelsleden van de kabinetten van de Vlaamse Regering

  Betreft:

  Dekking stoffelijke schade aan het eigen voertuig bij dienstverplaatsingen – verduidelijking schadegevallen arbeidsweg

   

  1. Toepassingsgebied

  Deze omzendbrief is van toepassing op:

  • de departementen;
  • de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid;
  • de kabinetten van de Vlaamse ministers.

  2. De dekking van stoffelijke schade aan het eigen voertuig bij dienstverplaatsingen

  De omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/5 van 21 maart 2007 "Stoffelijke schade aan eigen voertuig bij dienstverplaatsingen" omvat een regeling voor de dekking van stoffelijke schade die het personeelslid oploopt aan het eigen voertuig tijdens de arbeidsweg (zie bijlage I, punt 2.3B, laatste zin, vijfde gedachtenstreepje).

  Het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap-Vlaams Gewest vroeg om deze regeling te vervangen door een regeling die voor het personeelslid een grotere voorspelbaarheid biedt inzake de toekenning of weigering van de schadeloosstelling.

  Als gevolg hiervan vervangt de hiernavermelde regeling, de regeling die momenteel voorkomt in de omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/5, bijlage I, punt 2.3B, laatste zin, vijfde gedachtenstreepje. 

  "De verzekering geldt wel bij:

  1. stakingen van het openbaar vervoer;
  2. gebruik van het eigen voertuig in geval van dienstverplichtingen met een onzekere duur en met als waarschijnlijk gevolg dat een terugkeer naar de woning met het openbaar vervoer niet meer mogelijk is. Het personeelslid dient hiervoor bij de personeelsdienst (wat de kabinetten betreft: bij de kabinetssecretaris) een voorafgaande schriftelijke kennisgeving in. De lijnmanager kan bij lichtzinnig gebruik het personeelslid uitsluiten van deze regeling;
  3. woon- en werkverkeer met het eigen voertuig, met het oog op of als gevolg van dienstverplaatsingen met het eigen voertuig tijdens de werkdag."

  De bijlage I bij boven vermelde omzendbrief wordt hiervoor vervangen door de bijlage bij deze omzendbrief. De nieuwe regeling treedt in werking op 1 juni 2010.

   

   

  Geert BOURGEOIS
  Viceminister-president van de Vlaamse Regering
  Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

  Bijlage: