chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrieven, dienstmededelingen en richtlijnen 2010

  Omzendbrieven ondertekend door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

  Nummer

  Betreft Datum
  DVO/BZ/P&O/2010/1

  Dekking stoffelijke schade aan het eigen voertuig bij dienstverplaatsingen - verduidelijking schadegevallen arbeidsweg

  Wijzigt bijlage 1 bij omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/5 van 21 maart 2007 (die eerder al was gewijzigd door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/8 van 8 september 2009).

  27 mei 2010
  DVO/BZ/P&O/2010/2

  Uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake:
  - het in aanmerking nemen van diensten en ervaring

  impliciet opgeheven bij besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het optimalisatietraject functieclassificatie, geldelijke bepalingen, en andere bepalingen (artikel 30 en 31) met ingang van 1 mei 2018

  23 december 2010

   naar boven

  Dienstmededelingen ondertekend door de secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken

  Nummer Betreft Datum
  DVO/DBZ/AR/2010/1

  Aanpassing bedrag kilometervergoeding voor dienstreizen vanaf 1 juli 2010

  29 juni 2010
  DVO/DBZ/AR/2010/2

  Vergoeding voor het werken in Vlissingen – artikel VII 90 VPS

  2 juli 2010
  DVO/DBZ/AR/2010/3

  Indexaanpassing van salarissen, vergoedingen, toelagen en sociale uitkeringen

  9 september 2010

  naar boven

  Richtlijnen ondertekend door de secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken

  Nummer Betreft Datum
  DVO/DBZ/GDPB/2010/1

  Procedure ergonomisch werkpostbezoek beeldschermwerk en procedure ergonomische hulpmiddelen beeldschermwerk

  vervangen door richtlijn KB/BZ/2020/1 van 30 oktober 2020

  21 januari 2010

  naar boven