chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Omzendbrieven en dienstmededelingen 2003

  Omzendbrieven ondertekend door de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken

  Nummer Betreft Datum
  PEBE/DVR/2003/1
  PEBE/VOI/2003/1

  Uitvoering intersectoraal akkoord 2001-2002

  21 februari 2003
  PEBE/DVR/2003/2
  PEBE/VOI/2003/2

  14de officiële sportdag voor de Vlaamse ambtenaren op donderdag 18 september 2003

  14 maart 2003
  PEBE/MVG/2003/1

  Wijziging van de omzendbrief van 6 september 2002 (PEBE/MVG/2002/1) tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel:
  - vergoeding loods-lesgever
  - coëfficiënt ankerwachten

  Vervangen  door omzendbrief  PEBE/MVG/2004/2 van 28 mei 2004.

  28 maart 2003
  PEBE/DVR/2003/3

  Reis- en maaltijdvergoeding voor binnenlandse reizen

  Heft wat betreft de eendaagse reizen omzendbrief PEBE/DVR/2001/7 van 17 september 2001 op.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/6 van 21 maart 2007.

  4 april 2003
  PEBE/DVR/2003/4

  Reis- en dagvergoeding voor buitenlandse reizen

  Heft omzendbrief VR 96/21 van 24 juni 1996 op, en wat betreft de meerdaagse reizen, omzendbrief PEBE/DVR/2001/7 van 17 september 2001.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/7 van 21 maart 2007.

  4 april 2003
  PEBE/DVR/2003/5
  PEBE/VOI/2003/3

  Vakantietewerkstelling 2003

  Vervangt omzendbrief PEBE/DVR/2002/1 en PEBE/VOI/2002/2 van 19 april 2002.
  Vervangen door omzendbrief PEBE/DVO/2006/4 van 19 juni 2006.

  4 april 2003
  PEBE/DVR/2003/6

  Standaardwerktijdregeling en dienstvrijstellingen in de diensten van de Vlaamse regering

  Vervangt de omzendbrieven AZ/DVR/99/6 van 7 juni 1999 en PEBE/DVR/2001/3 van 23 februari 2001.

  25 april 2003
  PEBE/DVR/2003/7

  Wat kan je doen als je het slachtoffer bent van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk (OSGW)?

  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/7 van 19 juni 2009.

  3 juni 2003
  PEBE/DVR/2003/8
  PEBE/VOI/2003/4

  De invoering van arbeidsreglementen bij de Vlaamse overheidswerkgevers

  13 juni 2003
  PEBE/VOI/2003/5

  Omzendbrief inzake de reis- en maaltijdvergoeding binnenlandse reizen - Vlaamse openbare instellingen die onder het Stambesluit VOI van 30 juni 2000 vallen

  Heft wat betreft de eendaagse reizen omzendbrief PEBE/VOI/2001/6 van 17 september 2001 op.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/6 van 21 maart 2007.

  23 mei 2003
  PEBE/VOI/2003/6

  Omzendbrief voor de Vlaamse openbare instellingen die onder het stambesluit VOI vallen, inzake de reis- en dagvergoeding voor buitenlandse reizen 

  Heft wat betreft de meerdaagse reizen omzendbrief PEBE/VOI/2001/6 van 17 september 2001 op.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/7 van 21 maart 2007.

  23 mei 2003
  PEBE/DVR/2003/9
  PEBE/VOI/2003/7

  Boterhammen in de stad

  8 juli 2003
  PEBE/VOI/2003/8

  Uitvoering intersectoraal akkoord 2001-2002: verhoging met 1% van de instellingsspecifieke schalen van de niveaus C en D voor sommige Vlaamse openbare instellingen

  26 augustus 2003
  PEBE/DVR/2003/10

  Verkeersvoordelen voor de overgehevelde personeelsleden van een federaal ministerie, de Regie voor Maritiem Transport en de Regie der Luchtwegen

  Vervangt omzendbrief PEBE/MIN/2001/1 van 20 april 2001.
  Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/3 van 21 maart 2007.

  28 november 2003

  naar boven

  Dienstmededelingen ondertekend door de directeur-generaal van de administratie Ambtenarenzaken

  Nummer Betreft Datum
  MVG/AZF/AAZ/2003/1

  Promotieactie NMBS 2003

  17 januari 2003
  MVG/AZF/AAZ/2003/2

  Verzekering bloed- en aanverwanten huisbewaarders tegen ongevallen en opzettelijke wandaden

  Vervangen door dienstmededeling MVG/AZF/AAZ/2005/1 van 31 januari 2005.

  17 januari 2003
  MVG/AZF/AAZ/2003/3

  Promotioneel aanbod Eurostar Brussel-Londen of Rijsel-Londen

  12 februari 2003
  MVG/AZF/AAZ/2003/4

  Werkgeverstussenkomst abonnement woon-werkverkeer: invullen belastingaangifte inkomsten 2002 (aanslagjaar 2003) - attesten van regelmatig gebruik

  15 mei 2003
  MVG/AZF/AAZ/2003/5

  Belastingaangifte inkomsten 2002; woon-werkverkeer openbaar vervoer - derdebetalersysteem; attesten van regelmatig gebruik - aangifte werkelijke kosten

  27 mei 2003
  MVG/AZF/AAZ/2003/6

  Indexaanpassing van salarissen, vergoedingen, toelagen en sociale uitkeringen

  8 juli 2003
  MVG/AZF/AAZ/2003/7

  1. Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding
  2. Aanpassing van de forfaitariseringstabel maaltijdvergoeding (binnenlandse reizen)

  Vervangt dienstmededeling MVG/AZF/AAZ/2002/6 van 26 augustus 2002.

  30 juli 2003
  MVG/AZF/AAZ/2003/8

  - fiscale stelsel (belastbaarheid als alleenstaande, gehuwde (wettelijk samenwonenden)
  - verminderingen bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten

  5 november 2003

  naar boven