Omzendbrieven en richtlijnen 2007

Omzendbrieven ondertekend door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme (met uitzondering van nr. 19)

Nummer Betreft Datum
DVO/BZ/P&O/2007/1

1. Uitvoering van het vakbondsstatuut in de diensten van de Vlaamse overheid die tot het gebied van het Sectorcomité XVIII en het Hoog Overleg Comité Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest behoren
2. Organisatie van het overleg

Vervangt omzendbrief PEBE/DVR/2000/6 en PEBE/VOI/2000/5 van 18 mei 2000.
Vervangen door omzendbrief BZ 2014/4 van 16 mei 2014

25 januari 2007
DVO/BZ/P&O/2007/2

Toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer

Vervangt omzendbrief AZ/DVR/99/5 en AZ/VOI/99/3 van 4 juni 1999, evenals omzendbrief PEBE/DVR/2000/10 en PEBE/VOI/2000/11 van 18 augustus 2000.
Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/10 van 29 oktober 2009.

21 maart 2007
DVO/BZ/P&O/2007/3

Verkeersvoordelen voor de overgehevelde personeelsleden van een federaal ministerie, de Regie voor Maritiem Transport en de Regie der Luchtwegen

Vervangt omzendbrief PEBE/DVR/2003/10 van 28 november 2003.

21 maart 2007
DVO/BZ/P&O/2007/4

De collectieve verzekering "gezondheidszorgen"

Vervangt omzendbrief PEBE/DVR/2005/7 en PEBE/VOI/2005/8 van 31 oktober 2005.
Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/9 van 29 september 2009.

21 maart 2007

DVO/BZ/P&O/2007/5 (gecoördineerde versie)

 

Originele versie

Stoffelijke schade aan eigen voertuig bij dienstverplaatsingen

Vervangt omzendbrief PEBE/DVR/2004/2 van 4 juni 2004.
Bijlage 1 van deze omzendbrief werd eerst gewijzigd door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/8 van 8 september 2009, en vervolgens door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2010/1 van 27 mei 2010.

21 maart 2007

DVO/BZ/P&O/2007/6

 

Reis- en dagvergoeding voor binnenlandse reizen

Impliciet opgeheven per 1 februari 2017 door het besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de dienstreizen en andere bepalingen

21 maart 2007

DVO/BZ/P&O/2007/7

Reis- en dagvergoeding voor buitenlandse reizen

Vervangt omzendbrieven PEBE/DVR/2003/4 van 4 april 2003 en PEBE/VOI/2003/6 van 23 mei 2003.

Geactualiseerd door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/16 van 2 juli 2007 (aanpassing bedragen reis- en dagvergoeding buitenlandse reizen, geldig vanaf 1 juli 2007) en omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/4 van 14 mei 2008 (aanpassing bedragen reis- en dagvergoeding buitenlandse reizen, geldig vanaf 1 mei 2008).

Gewijzigd door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/4 van 14 mei 2008 (wijziging wat de fiscale aspecten en de hotel- en dagvergoeding betreft).

Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/12 van 22 december 2009.

21 maart 2007
DVO/BZ/P&O/2007/8

Uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake: - het in aanmerking nemen van diensten en ervaring

Vervangt omzendbrief PEBE/MVG/2002/1 van 6 september 2002.
Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/8 van 17 oktober 2008.

21 maart 2007
DVO/BZ/P&O/2007/9

Uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, inzake: - loodscoëfficiënten

Vervangt omzendbrief PEBE/MVG/2002/1 van 6 september 2002.
Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/6 van 18 juni 2008.

21 maart 2007
DVO/BZ/P&O/2007/10

Wijzigingen van de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking

20 april 2007
DVO/BZ/P&O/2007/11

Tewerkstelling jobstudenten: aanwervings- en arbeidsvoorwaarden

Vervangt omzendbrief PEBE/DVO/2006/4 van 19 juni 2006.
Vervangen door omzendbrief BZ 2012/1 van 30 maart 2012.

10 mei 2007
DVO/BZ/P&O/2007/12

Vaststelling van de strategische beleidslijnen voor de sociale diensten

15 mei 2007
DVO/BZ/P&O/2007/13

- Gevaartoelage
- Bijlage 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (VPS)

Vervangt omzendbrief PEBE/DVR/2000/3 van 6 maart 2000.
Vervangen door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/17 van 6 juli 2007.

15 mei 2007
DVO/BZ/P&O/2007/14

Uitvoering van de toekenning van maaltijdcheques: - punt 5.3. van het sectoraal akkoord 2005-2007

Vervangen door ministerieel besluit van 19 juni 2012.

28 juni 2007
DVO/BZ/P&O/2007/15

Regeling van dienstvrijstelling voor 'Boterhammen in het park' en de 'Sportdag van de Vlaamse ambtenaren'

28 juni 2007
DVO/BZ/P&O/2007/16

Bijlage bij de omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/7 van 21 maart 2007 (aanpassing bedragen reis- en dagvergoeding buitenlandse reizen, geldig vanaf 1 juli 2007)

Geactualiseerd door omzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/4 van 14 mei 2008 (aanpassing bedragen reis- en dagvergoeding buitenlandse reizen, geldig vanaf 1 mei 2008).

2 juli 2007
DVO/BZ/P&O/2007/17

- Gevaartoelage
- Bijlage 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006, zoals gewijzigd, houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (VPS)

Vervangt omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/13 van 15 mei 2007.

6 juli 2007

DVO/BZ/P&O/2007/18

Verhoogde openbaarheid van het beloningsbeleid bij de Vlaamse overheid

(Begeleidende communicatie ten behoeve van de personeelsverantwoordelijken + in te vullen exceldocument)

6 juli 2007
DVO/BZ/P&O/2007/19

Uitvoering van de toekenning van maaltijdcheques (van toepassing op de gewestelijke ontvangers)

13 juli 2007
DVO/BZ/P&O/2007/20

Uitvoering sectoraal akkoord 2005-2007:
Incorporatie van de verhoging nachttoelage en toekenning zaterdagwerk aan de personeelsleden van de rang A1 in de loodstoelagen

5 oktober 2007
DVO/BZ/P&O/2007/21

Uitvoering sectoraal akkoord 2003-2004 - rechtsbijstand

6 november 2007
DVO/BZ/P&O/2007/22

Doorgeven van informatie aan de vakbonden in uitvoering van het vakbondsstatuut en Sectorale Akkoorden

Vervangen door omzendbrief BZ 2014/4 van 16 mei 2014

4 december 2007
DVO/BZ/P&O/2007/23

Uitvoering van het sectoraal akkoord 2005-2007:
- aanvang van de procedure N-2 en inhoudelijke loopbanen
- verhoging eindejaarstoelage
- toekenning bijkomend verlof vanaf 55 jaar

14 december 2007

  naar boven

Richtlijnen ondertekend door de secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken

Nummer Betreft Datum
DVO/DBZ/GDPB/2007/1

Voorkoming van herhaling van arbeidsongevallen – Verplichte melding aan officiële instanties en aan de Diensten voor Preventie en Bescherming

21 maart 2007
DVO/BZ/AR/2007/1

Aanpassing bedrag kilometervergoeding voor dienstreizen vanaf 1 juli 2007

12 juli 2007
DVO/DBZ/AR/2007/2

Rechtzettingen in de belastingaangifte
- reiskosten woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

31 augustus 2007

naar boven