chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Onbetaald verlof

  Voor wie?

  Alle personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid hebben recht op onbetaald verlof.

  Soorten en duur

  20 dagen per jaar

  Alle personeelsleden hebben jaarlijks recht op 20 dagen onbetaald verlof die in losse dagen kunnen worden opgenomen. De 20 dagen worden wel in verhouding verminderd wanneer tijdens het jaar deeltijds gewerkt of  in- of uit dienst getreden wordt.

  12 maanden per loopbaan

  Alle personeelsleden hebben gedurende hun volledige loopbaan recht op één jaar onbetaald verlof, met volle maanden op te nemen. Het onbetaald verlof kan bijvoorbeeld worden gebruikt om ergens anders te gaan werken.

  Heb je in het verleden al volle maanden onbetaald verlof opgenomen? Dit onbetaald verlof wordt in mindering gebracht op de 12 maanden onbetaald verlof waarop je gedurende je loopbaan recht hebt. Dit geldt zowel voor de volle maanden onbetaald verlof die je in het verleden als recht als voor het onbetaald verlof dat je als gunst hebt opgenomen.  Heb je m.a.w. in het verleden al 12 of meer volle maanden onbetaald verlof opgenomen, dan heb je geen recht meer op deze vorm van onbetaald verlof. Wens je toch volle maanden onbetaald verlof op te nemen, dan kan dit door gestandaardiseerd gunstverlof aan te vragen. Ben je evenwel 55 jaar of ouder  dan heb je gedurende twaalf maanden terug recht op onbetaald verlof.

  Het feit dat de regeling voor het statutair en contractueel personeel dezelfde is, heeft de volgende gevolgen:

  - het in mindering brengen van in het verleden opgenomen onbetaald verlof gebeurt ongeacht de hoedanigheid waarin je dit onbetaald verlof hebt opgenomen;

  - bij verandering van hoedanigheid (overstap van contractueel naar statutair en vice versa) ontstaat er geen nieuw recht op onbetaald verlof. Het onbetaald verlof dat je in jouw oude hoedanigheid niet hebt opgenomen, neem je aldus mee naar jouw nieuwe hoedanigheid. Heb je bijvoorbeeld in jouw hoedanigheid van “contractueel personeelslid” al 12 maanden onbetaald verlof opgenomen, dan heb je in jouw nieuwe hoedanigheid als statutair personeelslid geen recht meer op onbetaald verlof. Wens je als statutair toch onbetaald verlof op te nemen, dan kan je een gestandaardiseerd gunstverlof aanvragen. Ben je evenwel 55 jaar of ouder  dan heb je gedurende twaalf maanden terug recht op onbetaald verlof.

  Uitzondering

  • personeelsleden in een proeftijd hebben hierop geen recht omdat intensieve begeleiding en een langdurige afwezigheid niet samen gaan. De 20 dagen onbetaald verlof kunnen ze wel opnemen
  • contractuele personeelsleden met een overeenkomst voor een bepaalde duur of een vervangingsovereenkomst moeten 2 jaar ononderbroken in dienst zijn bij de diensten van de Vlaamse overheid vooraleer ze hierop recht hebben

  12 maanden extra vanaf 55 jaar

  Personeelsleden vanaf de leeftijd van 55 jaar hebben aanvullend recht op een bijkomend jaar onbetaald verlof, met volle maanden op te nemen.

  Uitzondering

  • personeelsleden in een proeftijd hebben hierop geen recht omdat intensieve begeleiding en een langdurige afwezigheid niet samen gaan. De 20 dagen onbetaald verlof kunnen ze wel opnemen
  • contractuele personeelsleden met een overeenkomst voor een bepaalde duur of een vervangingsovereenkomst moeten 2 jaar ononderbroken in dienst zijn bij de diensten van de Vlaamse overheid vooraleer ze hierop recht hebben

  Ambtshalve onbetaald verlof voor een andere tewerkstelling binnen de diensten van de Vlaamse overheid

  • statutaire personeelsleden krijgen ambtshalve onbetaald verlof in geval ze binnen de diensten van de Vlaamse overheid een mandaat, tijdelijke aanstelling, contract of statutaire proeftijd opnemen. Het verlof wordt toegekend voor de eerste mandaatperiode en in geval van een tijdelijke aanstelling of contract voor een periode van 2 jaar
  • contractuele personeelsleden krijgen onbetaald verlof voor de duur van de proeftijd als ze worden toegelaten wordt tot de statutaire proeftijd