chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ondersteuning bij en instrumenten voor in- door- en uitstroom van personeelsleden

  Bedrijf (Leverancier)

  De bedrijven voor assessment centers of development centers (perceel 1) en competentiescreenings of potentieelinschattingen (perceel 2):

  • T-groep (Ascento)
  • Hudson
  • Search & Selection
  • Quintessence

  De bedrijven voor het instrumentarium voor psychotechnische testen of assessmentoefeningen (perceel 3):

  • Hudson
  • Quintessence

  De bedrijven voor outplacementopdrachten (perceel 4):

  • Hudson
  • T-groep (Ascento)
  Bevoegde overheidsdienst
  Agentschap Overheidspersoneel (AgO)

  Via dit raamcontract kunt u een beroep doen op de externe kantoren voor:

  • het uitvoeren van selectieprocedures waarin:
   • een assessment center is opgenomen of het uitvoeren van een development center (perceel 1).
    In het kader van selectie of andere HR-processen (bv. coaching of ontwikkeling) worden de competenties van (potentiële) medewerkers in kaart gebracht. De consultants streven een kwaliteitsvolle selectie na waarbij voor elke persoonsgebonden competentie twee verschillende meetmomenten voorzien worden. Het programma voor het assessment of development center wordt samengesteld in functie van de te beoordelen competenties en rekening houdend met de zwaarte, inhoud, niveau en complexiteit van de functie. Ook de samenstelling van het team dat het assessment of development center afneemt, is hierop afgestemd.
   • een competentiescreening of potentieelinschatting is opgenomen (perceel 2).
    Bij het in kaart brengen van de competenties van (potentiële) medewerkers binnen selectie of andere HR-processen (bv. coaching of ontwikkeling) kunnen verschillende selectietechnieken worden ingezet, ook oefeningen die traditioneel deel uitmaken van een assessment- of development center.
  • het ter beschikking stellen van een instrumentarium voor psychotechnische testen of assessmentoefeningen ten behoeve van interne selectoren (perceel 3).
   Het testinstrumentarium bestaat uit verschillende types van testen die kunnen worden ingezet in functie van het te beoordelen profiel: persoonlijkheidsvragenlijsten, vaardigheidstesten, redeneertesten, interactie- of assessmentoefeningen, situationele vragenlijsten, … Ook de ontwikkeling van testmateriaal, oefeningen en/of instrumenten op maat behoort tot deze opdracht. Deze instrumenten zijn wetenschappelijk onderbouwd, relevant voor de functie en garanderen een betrouwbare selectie.
   Naast het testinstrumentarium worden ook opleidingen aangeboden aan de interne selectoren.
   De testen kunnen desgewenst ook worden ingezet voor ontwikkeling en coaching van de personeelsleden.
  • het uitvoeren van outplacementopdrachten (individueel of collectief) (perceel 4).
   Dit perceel behelst outplacement- en loopbaanbegeleiding met als doel om werknemers te begeleiden bij de interne of externe (her)oriëntering naar een nieuwe betrekking die bij hun talenten past. Daarbij zijn zowel individuele als organisatiegestuurde trajecten mogelijk.
   Loopbaanbegeleiding omvat een geheel van begeleidende diensten en adviezen, die door de dienstverlener individueel of in groep worden verleend met als doel personeelsleden te ondersteunen bij hun loopbaanvragen. Binnen het traject van loopbaanbegeleiding is het mogelijk om personeelsleden te heroriënteren naar een nieuwe betrekking, intern (entiteit of beleidsdomein) of extern (outplacement), maar dit is niet strikt noodzakelijk. Op vraag van het individu of de organisatie kan een begeleiding worden opgestart met als doel het optimaal functioneren. Het traject wordt steeds ingericht op maat van de groep of het individu met loopbaanvragen. De gepaste methodieken en de frequentie van de contacten worden bepaald in samenspraak met het personeelslid en de organisatie. Aan het einde van het traject wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan opgemaakt. Het loopbaanaanbod is toegankelijk voor uiteenlopende profielen (technisch-administratief). De begeleiding gebeurt op vraag van het individu/werkgever en voor rekening van het individu/werkgever.

   

  Thema
  Personeel
  AgO
  Rekrutering en selectie
  Type
  Raamcontract
  Doelgroep / Beschikbaar voor
  Vlaamse Gemeenschapscommissie, Vlaamse overheid

  Leveranciersinfo

  Leverancier

  De bedrijven voor assessment centers of development centers (perceel 1) en competentiescreenings of potentieelinschattingen (perceel 2):

  • T-groep (Ascento)
  • Hudson
  • Search & Selection
  • Quintessence

  De bedrijven voor het instrumentarium voor psychotechnische testen of assessmentoefeningen (perceel 3):

  • Hudson
  • Quintessence

  De bedrijven voor outplacementopdrachten (perceel 4):

  • Hudson
  • T-groep (Ascento)
  Hoe bestellen

  U kunt uw aanvraag voor een van de percelen in dit raamcontract richten aan selecties@vlaanderen.be; voor outplacementopdrachten is dat aan personeelsmobiliteit@vlaanderen.be. Na een intake met de klant zal de opdracht vervolgens via een minicompetitie gegund worden aan een van de dienstverleners in dit perceel.

  Mogelijke afnemers
  • Alle entiteiten met afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest zijn of zullen worden opgericht (incl. o.m. de Vlaamse Openbare instellingen (VOI), de Strategische Adviesraden (SAR), etc.)
  • Het Vlaams Parlement en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
  Meer informatie
  Contact