chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Ondersteuning INSPIRE-dataharmonisatie: stappenplan voor doe-het-zelvers

  woensdag, 20 december 2017

  De INSPIRE-richtlijn

  Tien jaar geleden kwam de INSPIRE-richtlijn tot stand. Deze richtlijn werd ingevoerd omdat milieuvraagstukken niet bij de grenzen stoppen (denk aan bvb lucht- en watervervuiling) en een gecoördineerde, Europese aanpak zich opdrong. Op verschillende vlakken werden afspraken gemaakt voor het beheren en uitwisselen van geografische datasets die nodig en nuttig zijn voor een beter milieubeleid over de grenzen heen.

  Dataharmonisatie

  Naast het voorzien van de nodige metadata en het ontsluiten van datasets via webservices, moeten geografische datasets, om ze vlot te kunnen uitwisselen tussen andere landen en regio’s, bepaalde kenmerken delen. Zo moeten de opbouw van ruimtelijke objecten, definities van objecten en verplichte attributen over alle EU-lidstaten uniform zijn. Het proces dat nodig is om de datasets onderling uitwisselbaar en vergelijkbaar te maken, wordt dataharmonisatie genoemd.

  Per INSPIRE-thema worden dataspecificaties beschreven. Elke beheerder van milieu-gerelateerde data moet zijn datamodel vertalen naar het INSPIRE-datamodel volgens de betreffende dataspecificaties. Dit is een decretale verplichting.

  Ondersteuning door Informatie Vlaanderen

  Informatie Vlaanderen heeft de opdracht om Vlaamse databeheerders te ondersteunen bij de harmonisatie van hun INSPIRE-datasets.

  Vlaamse INSPIRE-databeheerders hebben de keuze om:

  • Optie 1: Volledig zelf in te staan voor de dataharmonisatie en de ontsluiting van de geharmoniseerde dataset. Er kan hierbij uiteraard geopteerd worden om hiervoor een andere GDI-knooppunt of derde partij in te schakelen.
  • Optie 2: De dataharmonisatie en ontsluiting te laten uitvoeren door Informatie Vlaanderen.

  Om de beheerders, die zelf willen instaan voor hun dataharmonisatie, op weg te helpen publiceert Informatie Vlaanderen een stappenplan. Het bevat nuttige links, achtergrondinformatie en een tijdsinschatting voor de werkzaamheden.

  Over het aanbod om dataharmonisatie door Informatie Vlaanderen te laten uitvoeren wordt volgend jaar verder gecommuniceerd.