Ontwikkelingsprojecten bestellen

Bestellen kan vanaf 1 september 2014. De volledige bestelprocedure is te vinden in de serviceportfolio ontwikkelingsprojecten

Fase 1: Aanvraag

Klanten vragen bij de dienstverleners een projectvoorstel aan met het werkaanvraagformulier voor het opmaken van een Projectvoorstel “Ontwikkelingsproject”:
werkaanvraag formulier ontwikkelingsproject.docx

BELANGRIJK: de Klant dient deze oproep gelijktijdig te versturen naar de ICT-Dienstverleners met wie de raamovereenkomst gesloten werd, naar volgende e-mailadressen:

Atos

vo-op@atos.net

HB-plus

ontwikkelingsprojecten@hbplus.be

CSC

neemt niet meer apart deel aan de procedure maar zal voortaan samenwerken met HB-plus, ingevolge de fusie van CSC met HPe (zgn. ‘DxC’).

Fase 2: Indiening van projectvoorstel(len) door dienstverlener(s)

Fase 3: Gunning en bestelling