Onze organisatie

De Vlaamse overheid bestaat uit verschillende overheidsdiensten, die gegroepeerd worden in 11 beleidsdomeinen. Binnen elk beleidsdomein is er een departement en zijn er verschillende agentschappen.

Bekijk de structuur van alle Vlaamse overheidsdiensten en raadpleeg hun adres- en contactgegevens op vlaanderen.be.

Beheer overheid.vlaanderen.be

De website overheid.vlaanderen.be wordt voornamelijk beheerd door de volgende entiteiten: