chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfers Agentschap Overheidspersoneel (DC Talent)

  Raamcontract integriteit

  7 entiteiten deden in 2017 een beroep op het raamcontract ondersteuning integriteitsbeleid: Agentschap Wonen Vlaanderen, de Vlaamse Openbare Afvalmaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Innoveren en Ondernemen, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Agentschap Wegen en Verkeer en ten slotte het Agentschap Overheidspersoneel (AgO). Dit raamcontract werd in 2017 afgesloten, en begin maart beschikbaar gesteld aan de entiteiten. Het verleende advies was niet alleen naar aanleiding van een audit maar ook preventieve acties werden opgezet. De aard van de ondersteuning was uiteenlopend: van trainingen voor kwetsbare functies naar aanleiding van nieuwe Europese regelgeving, ondersteuning voor (de implementatie van) een entiteit specifieke code, tot een traject waarbij werken aan vertrouwen tussen de directie en het werkveld centraal staat. Eind 2017 namen alvast opnieuw een aantal entiteiten contact met AgO om in 2018 af te nemen van dit contract. Dit geeft aan dat entiteiten de noodzaak van het werken aan integriteit inzien en de weg naar ondersteuning vinden.

  Professionaliseringstraject contactpersonen integriteit

  In 2017 ging de eerste groep entiteiten van start die willen inzetten op integriteitsbeleid door hun contactpersonen integriteit te professionaliseren. De volgende 12 entiteiten namen als eerste deel aan het piloottraject: Departement Financiën en Begroting, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap voor Innoveren en Ondernemen, Agentschap Zorg en Gezondheid, Plantentuin Meise, VRT, INBO, VDAB, VAPH, AgiON, ILVO en Onderwijsinspectie. Omdat het een piloottraject was, nam ook programmamaker AgO als observator deel. Uit de intakegesprekken bleek een heel sterke motivatie van de deelnemers en een grote betrokkenheid en groot engagement van alle leidend ambtenaren. Een algemene bevinding is dat heel wat entiteiten van de Vlaamse overheid sterk ontwikkeld zijn in het toepassen van integriteitsinstrumenten en organisatiebeheersing (vb. risicoanalyses), maar dat er nog groeipotentieel is in de (aan)spreekcultuur: bespreekbaar maken van wat (goed en) fout loopt en zo integriteitsschendingen ook beschouwen als een leermoment. Vanuit de ervaringen tijdens dit piloottraject en met de input van de deelnemers werd een profiel voor de contactpersoon integriteit opgesteld. In 2017 werden de voorbereidingen getroffen om een nieuwe groep in 2018 op te starten. Deze groep is ondertussen bezig met het traject.

  Verdiepingsdag voor HRBP’s

  In 2017 werd een opleidingsdag georganiseerd voor HRBP’s. Ze maakten kennis met de integriteitsinstrumenten van de Vlaamse overheid en ze kregen de mogelijkheid integriteitscases uit te wisselen.

  Ondersteuning aan entiteiten

  In 2017 namen Kristien Verbraeken en Veerle Depauw deel aan de ‘beleefdag ethisch leiderschap’ voor de directeurs van de Justitiehuizen op vraag van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Er werd input gegeven over de link tussen ethisch leiderschap en welzijn, en er werd een concrete casus d.m.v. een ‘stappenplan moreel beraad’ begeleid. Dit stappenplan werd erg gesmaakt als waardevolle ondersteuning om weloverwogen beslissingen te nemen.

  Kristien Verbraeken was als coördinator Integriteitszorg te gast op de doelstellingendag van het Agentschap Natuur en Bos. De doelstellingen voor het nieuwe jaar werden getoetst aan verschillende criteria waaronder integriteit en welzijn op het werk.

  Eind 2017 werd Veerle Depauw uitgenodigd op de Agentschapsdag van Audit Vlaanderen om het preventieve luik van integriteit te belichten.