chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienstverlening menselijk potentieel

  Hoe kun je je organisatie in de diepte bestuderen? Hierbij belicht je best de verschillende aspecten van organisatieontwikkeling die elkaar onderling beïnvloeden: missie, cultuur, arbeidsorganisatie, leiderschap, menselijk kapitaal, … Zo breng je in kaart welke uitdagingen aansluiten bij je menselijk potentieel. Binnen de Vlaamse overheid kun je rekenen op de nodige hulp en ondersteuning.

  Voor wie?

  • Je bent HR-verantwoordelijke, leidinggevende, stafmedewerker, projectleider of beleidsmedewerker bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je bent binnen je departement of agentschap mee verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling en zoekt ondersteuning op vlak van menselijk potentieel.

  Welke dienstverlening?

  Ondersteuning bij het uitzetten van een HR-beleidsplan

  HR staat voor belangrijke toekomstige uitdagingen zoals vergrijzing, kleinere instroom, diversiteit, afslanking van de overheid, nood aan wendbaarheid, meer met minder, ... Hoe bouw je binnen dit kader een doordachte HR-strategie uit die de ambitieuze doelstellingen van de Vlaamse overheid op vlak van kwalitatieve en efficiënte dienstverlening realiseert, met oog voor motivatie en welzijn van je personeel?

  Ondersteuning bij verhogen van inzetbaarheid van personeelsleden

  Personeelsmobiliteit brengt nieuwe zuurstof in de bestaande werking en geeft nieuwe kansen aan personeelsleden. Zo kunnen zij hun inzetbaarheid voor de organisatie vergroten en gemotiveerd aan het werk blijven in alle fasen en tot het einde van hun loopbaan. Hoe kun je uitdagingen rond personeelsinzet en -mobiliteit aanpakken in je departement of agentschap?

  Ondersteuning bij het voeren van een welzijnsbeleid

  Ben je bezorgd om het welbevinden van je medewerkers? Merk je dat collega’s steeds meer vechten tegen een burn-out?

  Belang van menselijk potentieel

  Met langere loopbanen en een steeds krappere arbeidsmarkt neemt het belang van werkbaar en zinvol werk toe. De sleutel voor het succes van organisaties ligt maar al te vaak bij de manier waarop deze omgaan met hun mensen en hun groeipotentieel. Is de werklast haalbaar? Is er een goede werk-privébalans? Wordt er ingezet op de talenten van mensen en wat hen intrinsiek motiveert? Welke inspanningen zijn er om betrokkenheid te verhogen? Krijgen werknemers voldoende autonomie?

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Contacteer je coördinerend HR-businesspartner van het Agentschap Overheidspersoneel: hrnetwerk@vlaanderen.be.


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).