chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienstverlening missie, visie en strategie

  Hoe kun je je organisatie in de diepte bestuderen? Hierbij belicht je best de verschillende aspecten van organisatieontwikkeling die elkaar onderling beïnvloeden: missie, cultuur, arbeidsorganisatie, leiderschap, menselijk kapitaal, … Zo breng je in kaart welke uitdagingen aansluiten bij je toekomstvisie en strategie. Binnen de Vlaamse overheid kun je rekenen op de nodige hulp en ondersteuning.

  Voor wie?

  • Je bent HR-verantwoordelijke, leidinggevende, stafmedewerker, projectleider of beleidsmedewerker bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je bent binnen je departement of agentschap mee verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling en zoekt ondersteuning op vlak van missie, visie en strategie.

  Welke dienstverlening?

  Ondersteuning bij het formuleren van missie, visie en strategie

  Heeft je organisatie een duidelijke en actuele missie en visie die als kader kan gebruikt worden om strategische doelstelling af te toetsen? Zijn er strategische en operationele doelstellingen geformuleerd? Heb je afspraken gemaakt hoe je organisatie de resultaten gaat meten en opvolgen?

  Ondersteuning bij het nemen van gedragen en duurzame beslissingen

  Wil je betere beslissingen nemen die breed gedragen worden? Verkies je een participatieve manier om dit te bereiken? Wens je advies over welke werkvorm je best inzet om je doelstelling te bereiken?

  Ondersteuning bij belanghebbendenmanagement

  Wie zijn de belanghebbenden bij je project? Waarom wens je hen te betrekken? Hoe pak je dit best aan?

  Belang van missie, visie en strategie

  Een duidelijke missie motiveert, zorgt voor focus en verbindt medewerkers in je organisatie. Het biedt een duidelijk antwoord op vragen zoals: Waarom doen we wat we doen? Wat drijft ons? Waar geloven we in? Hoe willen we het verschil maken voor onze klant, de burger? Welke dienstverlening gaan we nu en in de toekomst aanbieden? Wie zijn onze belanghebbenden en hoe geven we hen een stem?

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Contacteer je coördinerend HR-businesspartner van het Agentschap Overheidspersoneel: hrnetwerk@vlaanderen.be.


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).