chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Mijn personeelsdossier

  Wil je meer weten over je personeelsdossier? Dit wordt beheerd door het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA). Je kunt je personeelsdossier inzien en wijzigingen doorgeven. De informatie op deze webpagina is relevant voor personeelsleden van de Vlaamse overheid die klant zijn van het DCPA.

  Je personeelsdossier

  Je personeelsgegevens en informatie over je loopbaan worden bijgehouden in je personeelsdossier. Dit bestaat uit:

  • je Vlimpers-dossier: dit zijn je persoonlijke gegevens in Vlimpers. Je kunt die zelf controleren (Vlimpers > ‘Mijn gegevens’) en ook wijzigen.
  • je e-dossier: dit is een elektronisch dossier dat je in Vlimpers kunt raadplegen (Vlimpers > ‘Mijn gegevens’ > ‘Overzicht selfservice’ > ‘Mijn documenten’ > ‘Elektronisch personeelsdossier’). Je vindt er de digitale versie (PDF-bestand) van je papieren documenten zoals je aanstellingsbesluit, aanvraagformulier voor onbetaald verlof of evaluatieverslagen. Hulp nodig? Raadpleeg het Vlimpers-instructiefilmpje
  • je papieren dossier: dit zijn de documenten die je (nog) niet terugvindt in je e-dossier. Die documenten worden bewaard door het DCPA. Maak een afspraak met het DCPA als je dit dossier wilt raadplegen.
  Waarom vind je nog niet alle documenten terug in je e-dossier?

  Het DCPA is nog bezig met het digitaliseren van de papieren personeelsdossiers. Daarom is het mogelijk dat je nog niet alle documenten van je papieren dossier terugvindt in je e-dossier.

  Goed om weten: gevoelige documenten (zoals een ontslagdocument of tuchtdossier) zijn afgeschermd en kun je zelf niet zien.

  Wie kan je e-dossier inkijken?

  functie

  documenten zichtbaar* vanaf het moment dat je

  HR-businesspartner

  bij het agentschap/departement werkt

  leidinggevende

  onder de bevoegdheid van je leidinggevende valt

  * in beide gevallen geldt dit voor een termijn van 5 jaar

  Houd je personeelsdossier actueel

  Je zorgt er zelf voor dat je persoonsgegevens, contactgegevens, burgerlijke staat, gezinssituatie, bankrekeningnummer en de gegevens van je partner steeds correct zijn. Wijzigingen kunnen namelijk invloed hebben op:

  • de berekening van de bedrijfsvoorheffing en dus je salaris
  • de toekenning van de haard- of standplaatstoelage
  • bedrag van de fietsvergoeding
  • uitbetaling van je salaris
  • de kinderbijslag

  Hoe je personeelsdossier wijzigen?

  • 1

   Wijzig je contactgegevens

  • 2

   Wijzig je bankrekeningnummer

  • 3

   Wijzig je burgerlijke staat

   Ga je trouwen of wettelijk samenwonen?

   Heb je geen partner meer?

   • Registreer je nieuwe burgerlijke staat in Vlimpers onder 'Mijn gegevens' > 'Overzicht Selfservice' > ‘Persoonsgegevens’ > ‘Burgerlijke staat wijziging’ > 'feit.gesch'/'gescheiden'/'tafel/bed'. Bezorg daarna het bewijs (officiële scheiding, ontbinding verklaring wettelijk samenwonen, overlijden, …) via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.
   • Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer dan het DCPA.
   • Wil je de naam van je ex-partner laten verwijderen uit je personeelsdossier? Vraag dit aan het DCPA.
   • Hulp nodig? Raadpleeg het Vlimpers-instructiefilmpje.

   Goed om weten: je kunt een bewijs aanvragen in de gemeente waar je nieuwe burgerlijke staat werd overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

  • 4

   Wijzig je gezinssamenstelling

   Ben je bevallen?

   Heb je een kind geadopteerd?

   • Bezorg een kopie van de adoptieakte aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.
   • Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur de akte per post naar het DCPA. Het DCPA doet de nodige invoer in Vlimpers.

   Heb je iemand minder of extra ten laste?

   • Laat het DCPA weten wie het kind of de persoon (niet meer) ten laste neemt. Bezorg het ingevulde formulier 'verklaring gezinslasten' aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.
    Goed om weten: je opent het PDF-document en ga naar 'afdrukken'. Enkel via deze weg kun je het digitaal aanvullen.
    Als je dat document afdrukt als pdf ipv 'downloaden' kan je het wel invullen
   • Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur het formulier per post naar het DCPA.

   Heb je een nieuwe partner en heeft die kinderen (nieuw samengesteld gezin)?

   • Bezorg de naam en geboorteplaats van de kinderen, alsook een bewijs van je gezinssamenstelling (te verkrijgen bij de gemeente) aan het DCPA via Vlimpers > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.
   • Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer dan het DCPA.

  Informatie voor specialisten

  Evaluatie HR-toegangen e-dossier

  De evaluatie van de HR-toegangen tot het e-dossier zit in een laatste fase en wordt eind januari 2021 afgerond. Wat is er al beslist:

  • De HR-specialist zal, zoals de HR-businesspartner, ook bepaalde documenten kunnen raadplegen.
  • HR-collega’s zullen ook documenten ouder dan 5 jaar kunnen raadplegen.
  • De HR-businesspartner kan niet alle PLOEG-documenten inkijken. De privacywetgeving laat geen ruimte om dat te veranderen.
   • De rol ‘Beheerder inzage PLOEG-dossiers’ wordt met ingang van 1 januari 2021 geschrapt in Vlimpers PLOEG.
   • Individuele PLOEG-dossiers kunnen opgevraagd worden bij het DCPA (met motivering). Er wordt gewerkt aan een rapport over de historische einduitspraken.

   Wat wanneer verandert wordt via de gekende kanalen gecommuniceerd. 

  Hulp en ondersteuning

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Contacteer het Dienstencentrum Personeelsadministratie.


  Suggesties?

  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).