chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) is de centrale HR-partner binnen de Vlaamse overheid. Deze webpagina beschrijft de missie en visie, de opdracht en de organisatiestructuur van AgO.

  Missie en visie

  AgO heeft als missie de HR-partner voor personeel en organisatieontwikkeling te zijn. Als gangmaker van de HR-groep van de Vlaamse overheid werkt AgO aan state-of-the-art mensen en organisaties zodat departementen en agentschappen van de Vlaamse overheid kunnen bouwen aan de maatschappij van morgen. 

  Om dat te realiseren luistert AgO naar de uitdagingen van haar klanten en zoekt samen met hen naar HR-oplossingen. AgO werkt in openheid aan kwaliteit en vertrouwen door talenten en competenties te ontwikkelen en flexibel in te zetten. Ze gelooft in de kracht van diversiteit. Ze toont initiatief en durf en laat zich leiden door evidence en innovatie.

  Doelgroep

  • AgO wil de partner zijn voor de agentschappen en departementen van de Vlaamse overheid in het realiseren van een sterk HR-beleid op niveau van de entiteit en van de gehele Vlaamse overheid. 
  • AgO ondersteunt meer specifiek HR-functies en leidinggevenden met dienstverlening en advies op vlak van personeel en organisatieontwikkeling. 
  • Naast personeelsinformatie biedt het agentschap ook diensten aan personeelsleden van de Vlaamse overheid.

  Opdracht

  AgO heeft als gangmaker van de HR-groep en het HR-netwerkmodel van de Vlaamse overheid volgende opdrachten:

  • 1

   HR-beleid

   AgO streeft naar een doeltreffend, toekomstgericht en duurzaam HR-beleid. Het agentschap doet dit aan de hand van een HR-beleidskader. Nieuwe initiatieven worden uitgewerkt volgens dit kader. Het HR-beleidskader legt de klemtoon op prestatie, motivatie en het welzijn van personeelsleden om een doel- en klantgerichte dienstverlening te ondersteunen.

   Het agentschap werkt nieuwe beleidsvoorstellen uit op basis van onderzoek. In dit onderzoek brengt AgO verschillende informatie samen:

   • verschillende data waaronder interne organisatiegegevens en externe benchmarkgegevens
   • bevindingen uit de wetenschap
   • economische en maatschappelijke trends
   • praktijkervaring en inzichten van stakeholders of bijvoorbeeld medewerkers

   De resultaten uit het onderzoek zijn de basis voor nieuwe beleidsvoorstellen. Zo speelt AgO in op de noden vanuit de departementen en agentschappen. Finaal zet ze het HR-beleid verder om in HR-regelgeving en HR-instrumenten.

  • 2

   HR-dienstverlening

   AgO ondersteunt de departementen en agentschappen in:

   • personeelsadministratie
   • rekrutering en selectie
   • loopbaan en vorming
   • welzijn
   • diversiteit

   Ze geeft bijkomende ondersteuning op vlak van personeelsbeleid en organisatieontwikkeling.

  • 3

   Spil in HR-netwerk

   Het HR-netwerkmodel vormt de basis voor een moderne organisatie van HR in de Vlaamse overheid. Het schetst wie welke rol opneemt in dit krachtig geheel en hoe AgO en de HR-medewerkers van de departementen en agentschappen samenwerken en in dialoog gaan. De HR-groep van de Vlaamse overheid streeft ernaar de departementen en agentschappen maximaal te ondersteunen in het realiseren van de organisatiedoelen aan de hand van dit model.

   HR-beleid

   Binnen elk departement of agentschap bepaalt de leidend ambtenaar het HR-beleid, hij wordt hierin bijgestaan door een team van HR-businesspartners en HR-specialisten. Dat HR-beleid wordt daarnaast gestuurd vanuit een overkoepelend HR-beleid, waarvoor AgO de beleidsvoorstellen uitwerkt. Bij de uitwerking van nieuwe beleidsvoorstellen worden (onder andere) inzichten en ervaring van HR-businesspartners uit de verschillende departementen en agentschappen verwerkt  

   AgO is de spil in het netwerk en gaat in dialoog met de HR-businesspartners via gesprekken, netwerken en klantenrelaties om het beleid verder uit te bouwen.

   HR-dienstverlening

   AgO biedt HR-dienstverlening aan de departementen en agentschappen zodat HR-businesspartners en HR-specialisten zich binnen de agentschappen of departementen kunnen focussen op hun kerntaken.

   Fundamenten

   Beleid, dienstverlening en HR-beleid in de organisaties steunen op 4 fundamenten. Deze 4 fundamenten zijn de basis om een goede HR-dienstverlening en een duurzaam en efficiënt HR-beleid te kunnen realiseren. Ze zorgen ook voor de ondersteuning van HR-teams in de departementen en agentschappen. Binnen het model zijn volgende 4 fundamenten aanwezig:

   • HR data, bijvoorbeeld ziektecijfers
   • HR-regelgeving, bijvoorbeeld Vlaams personeelsstatuut
   • HR-communicatie, bijvoorbeeld website en HR-nieuwsbrieven
   • HR-technologie en systemen, bijvoorbeeld Vlimpers en PersoneelPunt

  Structuur

  Afdelingen

  • HR-technologie en Data (HRTD)
  • Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA)
  • Dienstencentrum Talent en Welzijn (DCTW)
  • Juridisch Kenniscentrum (JKC)

  Diensten

  • Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming (GDPB)
  • dienst Diversiteitsbeleid (DDB) onder leiding van de Vlaamse diversiteitsambtenaar
  • Staf
  • HR-beleid
  • Overkoepelende en Ondersteunende diensten (OOD)
  • dienst van de Gouverneurs (ondersteunt de gouverneurs in de coördinerende en bemiddelende opdracht die hen door de Vlaamse Regering werd toevertrouwd)

  Goed om weten: het agentschap biedt administratieve ondersteuning aan de werking van het Vlaams Pensioenfonds. Lees meer op de webpagina ‘Vlaams Pensioenfonds’.

  Contact

  Meer informatie of een vraag?

  Agentschap Overheidspersoneel
  Havenlaan 88 bus 50
  1000 Brussel
  overheidspersoneel@vlaanderen.be – 02 553 01 00


  Suggesties?
  Heb je aanvullingen of een opmerking over deze webpagina? Meld je suggestie(s).