chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Dienstenoverzicht Het Facilitair Bedrijf

  Het Facilitair Bedrijf is het dienstencentrum voor ICT, Vastgoed, Facilities en Overheidsopdrachten. Op deze pagina zijn alle diensten opgelijst per cluster en categorie, zo heb je een volledig overzicht van ons aanbod.
  Voor de duidelijkheid en herkenbaarheid worden steeds deze benamingen gehanteerd.

  NB. De huidige cluster ICT vervalt vanaf 1 februari. Het Facilitair Bedrijf en Informatie Vlaanderen hebben er immers eind 2020 voor gekozen om de gemeenschappelijke digitale bouwstenen en de ICT- en dataproducten samen te brengen tot één sterk geheel in een nieuwe organisatie. In de plaats daarvan komt de cluster ‘Documentbeheer’ met al onze diensten ivm het bewaren en beheren van informatie. We passen onderstaand overzicht zo snel mogelijk aan deze nieuwe situatie aan.

  1. Facilities

  • Afvalverwerking (afvoer van materiaal, afvalophaling)
  • Benodigdheden (ad hoc aankopen, bureelbenodigdheden, abonnementen en documentatie)
  • Catering (koffiebar, bedrijfsrestaurant, dranken op de werkplek, fruit op de werkplek, frisdrank- en snackautomaten, VIP-catering, overige catering op de werkvloer)
  • Druk-, print- en kopieerwerk (drukken en printen)
  • Evenementen (organiseren van evenementen)
  • Logistiek transport (post en verzending, transport en verhuis, afvoer van materiaal)
  • Meubilair (meubilair, beheren en terug inzetbaar maken van afgedankt meubilair)
  • Mobiliteit (dienstreizen, advies bij mobiliteit (duurzame mobiliteit en opmaak vervoersbehoefteplannen), mobiliteitsoplossingen, vlootbeheer, installatie en beheer van laadpalen, opleiding ecologisch rijden, beheer omniumdossiers)
  • Schoonmaak (afvalophaling, anti-vuilmatten, schoonmaak- en sanitaire benodigdheden, schoonmaak, wasserij)
  • Veiligheid en welzijn (EHBO-materiaal, signalisatie en bewegwijzering, groen in en rond gebouwen, brandveiligheid, AED-toestellen en toebehoren, persoonlijke beschermingsmiddelen, bedrijfskledij en uniformen, toegang en bewaking gebouwen (incl. technopreventie))
  • Werkplek (vergaderzalen en auditoria, mediaschermen, werkplek (incl. telewerkplek))
  • Energie- en milieubeheer (levering en exploitatie van fotovoltaïsche zonnepanelen, energiemonitoring en submetering, opstellen van EPB-certificaten, EPC-certificaten (Vlaanderen), energie efficiëntie, nutsvoorzieningen, advies over energiebeheer, overeenstemming milieuwetgeving)
  • Technische ondersteuning vastgoed (gestructureerde bekabeling (koper en fiber) en elektriciteit, technische inrichting en bediening van vergaderzalen en auditoria, opleiding technisch beheer van gebouwen, technische installaties en bouwschil, keuringen, studie naar elektromagnetische straling, onderhoud, klusjesdienst)

  2. Overheidsopdrachten icoon overheidsopdrachten HFB

  • Adviesverlening overheidsopdrachten (advies juridische aspecten overheidsopdrachten, opleiding juridische aspecten overheidsopdrachten, advies duurzame overheidsopdrachten)
  • Ondersteunende toepassingen overheidsopdrachten (eDelta, bestekbewerker)
  • Raamovereenkomsten (voorzien van raamovereenkomsten)
  • Behandeling rechtszaken (behandeling rechtszaken overheidsopdrachten, behandeling alle rechtszaken)

  3. Vastgoed Vastgoed icoon HFB

  • Bouwproject (GRO - toekomstgerichte bouwprojecten, werkplek(her)inrichting, bouw- of verbouwproject)
  • Huisvesting ((her)huisvesting)
  • Optimalisatie vastgoed (vastgoedstrategie, valorisatie van gronden en gebouwen, leegstandsbeheer, uitvoering en expertise landmeting, ondersteuning inzake verzekeringsdossiers, vastgoeddatabank, vastgoedmarkt Vlaamse overheid, vastgoedbeheer)

  4. ICT

  • Analytics (ontwikkeling en beheer van analytische toepassingen, advanced data-analytics)
  • Bedrijfsapplicatiediensten (telefoongids Vlaanderen, ontwikkelingsprojecten, beheerde bestandsuitwisseling, beheren van een toepassing (AMaaS), digitale handtekenmap, e-formulieren, managementondersteunende toepassingen)
  • Beveiligingsdiensten (toegangsbeheer (ACM), gebruikersbeheer (IDM), Privileged Access Management (PAMaaS), Key Management as a Service (KMSaaS)(enkel AWS), Bisdesk, ACM-Datapower, VO-PublicKeyInfrastructure (VO-PKI), VO-Digitaal CertificatenBeheer (DCB))
  • Cloud- en datacenterdiensten (Computerzaal as a service, infrastructure as a service (iaaS, iaaS Light, AWS Silver, Azure Silver), Platform as a service (PaaS, AWS Gold, Azure Gold) migratieprojecten)
  • Digitale werkplek (Unified Communications, ICT-eindgebruikersinfrastructuur, printen op de werkvloer, internetabonnementen voor eindgebruikers, Cloud-office/ samenwerking- en communicatietools (O365)
  • Gegevensintegratiediensten (API-management platformdiensten (on-prem en SaaS))
  • ICT-profielen (strategische ICT-functies, ICT-technische ondersteuning)
  • Informatiebeheer (bewaren papieren dossiers, advies informatiebeheer, Serieregister-Digitaal Archief Vlaanderen, E-depot Digitaal Archief Vlaanderen, Ondersteuningsaanbod-Digitaal Archief Vlaanderen, raamwerk voor informatieclassificatie, DPO as a service, opleiding informatiebeheer)
  • Innovatie- en ICT-strategie (ICT-research, strategische ICT-consultancy, benchmarking, cloud assessment, applicatieportfolio- en modernisering, Sandbox Vlaanderen, innovation labs)
  • Netwerkdiensten (beheerde netwerkverbinding, M2M connectiviteit via mobiele operator, IOT connectiviteit via mobiele operator, connectiviteit tussen fysieke locaties en netwerktransport, internet voor organisaties, VO-net)
  • Telecommunicatie (vaste telecommunicatie, mobiele telecommunicatie, onderhoud bestaande telefoniesystemen)