chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  De Vlaamse Regering keurde de wijziging goed van het oprichtingsbesluit van het Agentschap Facilitair Bedrijf. Hierdoor kan Het Facilitair Bedrijf voortaan ook diensten leveren aan de lokale besturen. Enerzijds zullen zo de raamcontracten van het agentschap kunnen worden opengesteld aan de lokale besturen, anderzijds zal dit leiden tot een meer efficiënte personeelsinzet bij aanbestedingsprocedures.

  Wat is een raamcontract?

  Een raamcontract kan je evenwel best omschrijven als een contract over lange duur, toepasbaar op meerdere gebouwen of installaties, voor welomschreven prestaties van generieke aard, en dit allemaal binnen de context van de Wet op Overheidsopdrachten. 
  De prestaties behoren tot het volledige toepassingsgebied van deze wetgeving en omvatten dus zowel werken, leveringen als diensten.
  Om een raamcontract toe te passen wordt per behoefte een deelproject opgestart, waarvan de omschrijving vertaald wordt in gemeten of geraamde hoeveelheden van de omschreven prestaties.

  Waarvoor kan een raamcontract toegepast worden?

  Zoals de voorgaande omschrijving aangeeft is een raamcontract geschikt voor opdrachten waarvan de behoefte kan vertaald worden in bepaalde aantallen van omschreven prestaties. De term “prestaties” dekt een heel brede lading: dit kunnen zowel producten zijn als gespecialiseerde vormen van dienstverlening. Een raamcontract houdt dus in dat een zekere vorm van standaardisatie mogelijk is op vlak van proces en realisatie, wat op zijn beurt dus betekent dat een raamcontract niet toepasbaar is voor elke behoefte.
  Binnen de context van een raamcontract kunnen prestaties op maat gedefinieerd worden, maar deze mogen slechts uitzonderlijk voorkomen.
  Uit ervaring kan Het Facilitair Bedrijf stellen dat elk hernieuwd raamcontract minstens de scope van het vorige raamcontract omvat, en dus eigenlijk een verbetering van zijn voorganger is, vaak met verhoogde vermoedelijke hoeveelheden.

  Hoe werkt een raamcontract?

  Een raamcontract is een open constructie voor de deelnemende overheden : men is niet verplicht om vanaf de eerste dag na sluiting over te gaan tot bestellingen. Door de generieke aard en door de lange duur is het mogelijk om lopende contracten uit te doen zonder risico op verbrekingsvergoeding. Een raamcontract is evenmin een exclusieve overeenkomst : u behoudt steeds het recht om aparte aanbestedingen te organiseren. Per eigenlijke behoefte wordt een deelproject opgestart. Een deelproject houdt in dat die eigenlijke behoefte vertaald wordt in een aantal posten van de meetstaat (of inventaris – leveringen & diensten) van het raamcontract.

  Een raamcontract ontslaat de gebruiker dus niet van de noodzaak om een studie uit te voeren. De gebruiker dient evenwel geen tijd meer te spenderen aan de volledige administratieve afhandeling van de aparte dossiers bij middel van een bestek. De studie vertaalt zich op zijn beurt in een meetstaat op maat en een bijhorende raming. Bij de beoordeling van deze raming is het nodig om een inschatting te maken van de impact van de prijsherziening om een eigentijds beeld te krijgen van de kostprijs : de raming wordt immers opgesteld op basis van de netto prijzen van de inschrijving, dus zonder BTW of toepassing van de prijsherziening. Voor de interne goedkeuringsprocedure is het aangeraden om deze factoren mee in rekening te brengen. De impact van de prijsherziening is een eigen inschatting waarbij de recentste waarden van de betreffende indexen met enige marge naar boven toe mogen gebruikt worden.

  Naargelang de delegatiebesluiten en de overheidsvorm van de aanwendende overheid wordt deze raming voorgelegd voor goedkeuring en bestelling.

  De uitvoering van de opdracht is, bestek per bestek, gekoppeld aan bepaalde uitvoeringstermijnen. Soms liggen deze termijnen vast, soms staat vermeld dat voor elke deelopdracht een aparte uitvoeringstermijn wordt bepaald.
  De oplevering en de betaling van een deelproject geschiedt per deelproject. Een deelproject kan gespreid worden over meerdere vorderingsstaten en dus ook verschillende berekeningen van de prijsherziening.

  Welke raamcontracten worden opengesteld voor instellingen die vallen onder openbaarheid van bestuur?

  • Om de raamcontracten te kunnen raadplegen, moet u eerst inloggen op https://overheid.vlaanderen.be. Klik daarvoor op "inloggen" rechts bovenaan deze pagina.
   Opgelet: om te kunnen inloggen moet u wel beschikken over het juiste recht in het gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid. Daarvoor kunt u terecht bij uw lokale beheerder.
  • Na inloggen ziet u rechts bovenaan uw naam.
  • Klik daarna pas op deze link waar je, nadat je dus correct ingelogd bent, de raamcontracten die openstaan voor lokale besturen kan bekijken. 

  De beschikbare bestekteksten

  Wenst u enkele bestekteksten als voorbeeld om zelf raamcontracten in de markt te plaatsen? Neem dan contact op met facilipunt door te bellen naar 02/553 20 00.