Open data

De Vlaamse overheid kiest voor open data

De Vlaamse overheid wil een open overheid zijn die transparant en participatief is. Zij wil samen met burgers en bedrijven werken aan een beter beleid en kwaliteitsvolle dienstverlening. De Vlaamse overheidsinstanties beschikken over een enorme schat aan data die kan worden opengesteld naar burgers, bedrijven en organisaties.

Kennisnetwerk

Er werd ook een kennisnetwerk met huidige en toekomstige beheerders van het Vlaams Open Data portaal opgezet.

Lees meer

Dienstverlening

Het Departement Informatie Vlaanderen wil alle overheden in Vlaanderen ondersteunen om succesvol op te starten met open data door het leveren van advies en het aanbieden van praktische ondersteuning.

Lees meer

Regelgeving

Het decreet over het hergebruik van overheidsinformatie en het decreet over het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (het zogenaamde ‘e-gov decreet') werden aangepast naar aanleiding van de herziening van de Europese richtlijn over het hergebruik van overheidsinformatie (‘PSI-richtlijn’).

Lees meer

Contact

Helpdesk Informatie Vlaanderen

T 09 276 15 00
informatie.vlaanderen@vlaanderen.be

Elke werkdag van 8u tot 19u