Opleiding Organisatieregister voor de Vlaamse overheid

donderdag, 5 oktober 2017
Herman Teirlinckgebouw - zaal Transitielab

Het Organisatieregister (voorheen Wegwijs Organisatie) kreeg een stevige face-lift. Gedurende een jaar werd er hard gewerkt aan een nieuw datamodel, conform de vigerende standaarden, daaraan gekoppeld werd ook een nieuwe applicatie gebouwd. In deze opleiding worden alle nieuwigheden behandeld, je leert welke extra informatie er in het Organisatieregister is opgenomen en hoe je die moet invoeren.

Alle informatie en inschrijven