Opleiding Organisatieregister voor lokale besturen in Gent

maandag, 16 oktober 2017
VAC Gent - Zaal Jacob Van Artevelde

Het Organisatieregister (voorheen Wegwijs Organisatie) kreeg een stevige face-lift. Gedurende een jaar werd er hard gewerkt aan een nieuw datamodel, conform de vigerende standaarden, daaraan gekoppeld werd ook een nieuwe applicatie gebouwd. In deze opleiding worden alle nieuwigheden behandeld, je leert welke extra informatie er in het Organisatieregister is opgenomen en hoe je die moet invoeren.

Alle informatie en inschrijven.