chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  OSLO²-werkgroep openbaar domein - voorstelling

  Data

  Niet gepland

  Inhoud

  Basiskaart Vlaanderen

  De Basiskaart Vlaanderen, ook gekend als het Grootschalig Referentiebestand (GRB) is sinds eind 2013 gebiedsdekkend en groeide sindsdien uit tot de topografische basisreferentie voor alle Vlaamse organisaties die met grootschalige basisgegevens omgaan. Het vormt het logische referentiebestand voor alle terreinbeherende instanties in Vlaanderen. Deze terreinbeherende instanties hebben nood aan een breed scala aan terrein-gerelateerde informatie (bomen, groenvoorzieningen, verhardingen, …).  

  De Basiskaart Vlaanderen (GRB) bevat alleen informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens waardoor deze terreinbeherende instanties noodgedwongen zelf inventarisaties moeten opzetten willen ze aan deze informatienood tegemoetkomen.

  Informatie over de objecten die de overheid op haar openbaar domein liggen heeft vormt namelijk een belangrijke basis voor een objectieve beheerplanning en -opvolging die resulteren in kostenefficiëntie, kwaliteitsverbetering en een betere communicatie rond de dienstverlening op vlak van dit openbaar domein. Vandaag ontbreekt een geldend gemeenschappelijk gegevensmodel voor al deze objecten in het openbaar domein.  

  OLSO²

  Met het programma Open Standaarden voor Linkende Organisaties (OSLO²)  zet de Vlaamse overheid in op een éénduidige standaarden voor de uitwisseling van informatie.

  Thema openbaar domein binnen OSLO²

  Een nieuw thema dat binnen het OSLO²-programma wordt ontwikkeld is het thema Openbaar Domein. Om dit thema te ontwikkelen wordt een gloednieuw co-creatietraject georganiseerd in het voorjaar van 2018 onder de leiding van het OSLO²-team van Informatie Vlaanderen. Dit co-creatietraject moet uiteindelijk, door middel van een aantal interactieve sessies, leiden tot een gedragen, interoperabel domeinmodel voor het thema openbaar domein.

  Programma OSLO² publieke werkgroepen openbaar domein (op basis van het GGINO-model van de stad Aalst)

  In januari gaan we van start met een eerste sessie waarin het huidige OSLO²-model voor het openbaar domein wordt voorgesteld. Dit model is gebaseerd op het GGINO-model, verrijkt met een aantal toetsen aan internationale modellen. De doelstelling van deze eerste sessie is om vertrouwd te geraken met dit model. We doen dit onder andere aan de hand van een aantal concrete use cases die door gastsprekers worden voorgesteld.

  In februari lassen we een tweede sessie in om aan de hand van de use cases uit de vorige werkgroep en gerelateerde discussietopics de volledigheid en de robuustheid van het model te testen. Doelstelling van deze sessie is om het model in de diepte en de breedte te toetsen aan de realiteit. Indien rond bepaalde topics verdere discussie nodig is dan kan tijdens de maand maart één of meerdere extra sessies ingepland worden.

  In april tenslotte plannen we een derde werkgroep om het OSLO²-domeinmodel in haar meest recente versie, na de toetsing uit de voorbije sessies, nog even in zijn geheel te overlopen en te bekijken welke topics, vragen en opmerkingen als ‘in het model verwerkt’ te kunnen beschouwen.

  Na de werkgroepen wordt het uiteindelijke OSLO²-model voor het openbaar domein gedurende enkele maanden als een kandidaat-standaard gepubliceerd.

  Interesse om deel te nemen aan dit semantisch traject over het thema “openbaar domein”? Schrijf je dan snel in voor de verschillende sessies.

  We kijken er naar uit u te verwelkomen op deze thematische sessies en samen te werken aan een gedragen en praktisch bruikbaar domeinmodel voor het openbaar domein!

  Doel van de sessie

  kennismaking met elkaar, het domeinmodel en de manier van werken

  Praktisch en Agenda

  • Kennismaking deelnemers
  • Toelichting van de aanpak van de werkgroepen openbaar domein en korte toelichting OSLO²
  • Voorstelling van het bestaande GGINO-model als startpunt voor de oefening om tot een generiek en breed toepasbaar informatiemodel te komen voor het thema openbaar domein
  • Presentatie van enkele praktische use cases voor het te ontwikkelen model
  • Brainstorm sessie rond nieuwe use cases
  • Afsluiten sessie met overzicht van actiepunten en conclusies uit de eerste werkgroep
   •