chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  OSLO Mobiliteit - Dienstregeling en Planning

  Data

  Niet gepland

  Inhoud

  Openbaar vervoer in Vlaanderen en België wordt gestructureerd aan de hand van het aanbod (lijnen en haltes), de middellange en korte termijn planning van voertuigen en chauffeurs (respectievelijk, lopen en diensten), de communicatie hiervan aan het grote publiek (dienstregelingen en storingen), en uiteindelijk de realtime en historische uitvoering van de geplande ritten.

  Tot vandaag wordt alle informatie hierrond beheerd, verdeeld en gecommuniceerd door De Lijn en haar drie mede-openbaarvervoermaatschappijen (NMBS, MIVB, TEC) in verscheidene al dan niet ad-hoc dataformaten.

  De Europese Unie heeft vanuit het ITS-project opdracht gegeven om al deze informatie te structureren in het NeTEx formaat, waarbij elke lidstaat de mogelijkheid krijgt een eigen “profiel” te ontwikkelen waarin haar eigenheden in kunnen worden opgenomen. Voor België heeft De Lijn het voortouw genomen om een profielspecificatie op te stellen, gebaseerd op de EPIP substandaard.

  Aangezien deze informatie een belangrijke bouwsteen is binnen het domein van de Vlaamse mobiliteit, willen we deze specificatie tot stand laten komen binnen het OSLO programma, waarbij de nadruk wordt gelegd op de openbaarheid en linkbaarheid van de informatie. De publieke reviews waartegen de specificatie wordt getoetst, borgen de bruikbaarheid en de toegankelijkheid van de informatie voor de Vlaamse overheidsdiensten en burgerinitiatieven rond structurele mobiliteit.

  Met het doorlopen van het officiële OSLO traject beogen we het bekomen van een vocabularium rond structurele mobilliteit, en een applicatieprofiel dat de te bouwen EPIP implementatie aan de hand van dit vocabularium vorm geeft.

  OSLO

  OSLO staat voor Open Standaarden voor Linkende Organisatie (OSLO), het programma van de Vlaamse overheid dat instaat voor semantische en technische interoperabiliteit. Met OSLO zet Informatie Vlaanderen samen met haar partners versterkt in op eenduidige standaarden voor de uitwisseling van informatie. Het standaardiseren van de betekenis van informatie is essentieel om het Vlaanderen Radicaal Digitaal principe ‘vraag niet wat je al weet’ te realiseren. Daarnaast zijn semantische standaarden een belangrijke hefboom voor de interbestuurlijke dialoog en hergebruik van informatie door de private sector.

  Doel

  Het doel van dit traject is om de structuur van reizigersinformatie te standaardiseren in samenspraak met alle belanghebbenden. Dit maakt het mogelijk om datastromen in dit domein semantisch te verrijken en de data beter vindbaar en begrijpbaar te maken, alsook gemakkelijker combineerbaar te maken met andere databronnen.

  Dit traject is een initiatief van De Lijn, met ondersteuning van Informatie Vlaanderen.

  Doelgroep

  Alle private en publieke spelers in de mobiliteitswereld, gaande van mobiliteitsaanbieders, MaaS-aanbieders, openbare vervoersmaatschappijen tot lokale besturen, kennisinstellingen en koepelorganisaties.

  Praktisch

  We organiseren zes (virtuele) werkgroepen in dit traject, waarvan één business werkgroep, waarin we de scope en use cases van de standaard bespreken, en vijf thematische werkgroepen, waarin we dieper ingaan op het domeinmodel. Deze werkgroepen zullen plaatsvinden op de volgende momenten:

  25/03/2021 Thematische werkgroep 2 Schrijf hier in als u deelneemt 13:00 - 16:00 uur
  22/04/2021 Thematische werkgroep 3 Schrijf hier in als u deelneemt 13:00 - 16:00 uur
  10/05/2021 Thematische werkgroep 4 Schrijf hier in als u deelneemt 13:00 - 16:00 uur
  1/06/2021 Thematische werkgroep 5 Schrijf hier in als u deelneemt 13:00 - 16:00 uur