chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Publieke werkgroepen - OSLO - Dossierinformatie

  Data

  Niet gepland

  Inhoud

  Het opvolgen van dossiers en de latere archivering van diezelfde dossiers is een onderwerp waar alle overheden in Vlaanderen mee geconfronteerd worden. Een efficiënte opvolging en archivering, op een consistente manier overheen verschillende entiteiten, vereist een (meta)datastandaard die generiek genoeg is om breed (alle overheden in Vlaanderen) in te zetten en tegelijk genoeg vrijheid laat voor context-specifieke implementaties.

  Aan de hand van een co-creatietraject in de vorm van een OSLO thematische werkgroep willen we met verschillende stakeholders een gedragen (meta)datastandaard uitwerken voor dossierinformatie. 
  Als vertrekpunt voor deze oefening wordt gebruik gemaakt van bestaande ontologieën, voorbereid door Departement Omgeving en Het Facilitair Bedrijf, en andere relevante semantische datastandaarden als FRBR, Dublin Core, PREMIS, EAD, DBPedia, ...

  Doel

  Dit traject richt zich op het definiëren van een datastandaard voor het bijhouden van ‘dossierinformatie’ met het oog op zowel het beschrijven als het beheren van het dossier en alle zich daarin bevindende informatie. Het te ontwikkelen model moet in staat zijn om, bijvoorbeeld volgende use cases te onderbouwen:

  • Het opzetten van een nieuw digitaal dossierbehandelingssysteem.
  • Het archiveren van fysieke én digitale dossiers met het oog op latere vindbaarheid en het ophalen van informatie.
  • Het uitwisselen van informatie tussen dossierbehandelingssystemen.

  Doelgroep

  Iedereen die zich bezig houdt met dossieropvolging en wil meewerken aan een gedragen standaard.

  Praktisch

  Alle werkgroepen vinden plaats in Brussel, op 7 februari in het Hendrik Conscience gebouw, alle andere data in het Herman Teirlinckgebouw.

  Voor dit traject worden meerdere werkgroepvergaderingen voorzien:

  • 7 februari 2019 - 10:00 tot 12:00 - Hendrik Conscience - 1B05 - Avicenna
   Business workshop met stakeholders om de informatienoden en use cases te valideren en scope verder te verfijnen.
  • 28 februari 2019 - 14:00 tot 16:00 - Herman Teirlinck - 01.05 - Isala Van Diest 
   Workshop 1 – focus op high-level entiteiten
  • 19 maart 2019 - 14:00 tot 16:00 - Herman Teirlinck - 01.23 - Léon Stynen 
   Workshop 2 – focus op high-level entiteiten
  • 23 april 2019 - 14:00 tot 16:00 - Herman Teirlinck - 01.23 - Léon Stynen 
   Workshop 3 – focus op attributen en relaties
  • 21 mei 2019 - 14:00 tot 16:00 - Herman Teirlinck - 01.23 - Léon Stynen 
   Workshop 4 – focus op definities
  • 4 juni 2019 - 14:00 tot 16:00 - Herman Teirlinck - 01.17 - Clara Peeters 
   Workshop 5 – geplande validatie informatiemodel door thematische werkgroep