chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Publieke werkgroepen - OSLO - Mobiliteit

  Data

  Niet gepland

  Inhoud

  Via 'Open Standaarden voor Linkende Organisaties' zetten overheden in Vlaanderen in op een eenduidige standaard voor de uitwisseling van informatie. Het is de bedoeling om te zorgen voor meer samenhang en een betere vindbaarheid van data. Op die manier kan iedereen de gegevens makkelijker gebruiken. 

  Naar aanleiding van de nieuwe visie op mobiliteit in Vlaanderen, cfr. het decreet Basisbereikbaarheid (dd.  12 juni 2019), moeten belangrijke maatschappelijke locaties, zoals bedrijventerreinen, scholen, ziekenhuizen en winkelcentra optimaal bereikbaar zijn voor de reiziger. Daar zet de Vlaamse overheid op in met haar ambitieuze visie op ‘basisbereikbaarheid’. Een belangrijk aspect hiervan is het op elkaar laten aansluiten van vervoersmogelijkheden. Dit vereist afstemming tussen de vervoersnetwerken: het openbaar vervoer, het wegennet, fietsroutes en waterwegen. 

  Via dit initiatief wenst de Vlaamse overheid samen met de verschillende publieke en private stakeholders de data te standaardiseren. Het vocabularium wordt in lijn gebracht met vigerende (internationale) standaarden en verrijkt waar relevant. De doelstelling is om de mobiliteitsdata vlot te kunnen uitwisselen, waarbij we bouwen op de principes van Linked Data. Dit is een initiatief van Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid, met ondersteuning van Informatie Vlaanderen.

  Doel

  Via dit initiatief wenst de Vlaamse overheid samen met de verschillende publieke en private stakeholders de data te standaardiseren. Het vocabularium wordt in lijn gebracht met vigerende (internationale) standaarden en verrijkt waar relevant. De doelstelling is om de mobiliteitsdata vlot te kunnen uitwisselen, waarbij we bouwen op de principes van Linked Data.

  Doelgroep

  Iedereen die zich bezig houdt met mobiliteit en mobiliteitsgegevens en wil meewerken aan een gedragen standaard.

  Praktisch

  Voor dit traject zijn meerdere werkgroepvergaderingen gepland die zullen plaatsvinden in het Brussel en Antwerpen.
  Je schrijft in via onderstaande linken