Opleidingen in het kader van persoonlijke ontwikkeling

Hieronder vallen de volgende opleidingen:

  • een langdurige opleiding die leidt tot een getuigschrift of diploma
  • een opleiding die past in het kader van je persoonlijke ontwikkeling of loopbaanplan
  • een opleiding die een link heeft met je huidige functie OF met een andere functie binnen Het Facilitair Bedrijf

Let op - het dient te gaan om een reëel en realistisch loopbaanpad - bijvoorbeeld een opleiding die toegang geeft tot een functie van een zelfde of hoger niveau/klasse dan de huidige functie.

Inschrijven

Vraag de opleiding aan via het formulier "externe opleidingen" in de module leren in Vlimpers. Hoe je dat doet lees je op de snelstartkaart "Hoe vraag je een externe vorming aan?". Dan wordt de opleiding opgenomen in jouw opleidingsoverzicht in Vlimpers. 

Voor deze opleidingen betaalt het Facilitair Bedrijf betaalt de helft van de inschrijvingskosten terug – tot een maximum van 1000€. Bespreek op voorhand met je leidinggevende welk bedrag door Het Facilitair Bedrijf betaald wordt.

Ondersteunende maatregelen

Vergoeding kosten

Het Facilitair Bedrijf betaalt de helft van de inschrijvingskosten terug - tot een maximum van 1000€.

Terugbetaling

Voor deze terugbetaling dien je een declaratie in te geven in Orafin. Indien je de opleiding vroegtijdig stopzet, moet je het bedrag terugbetalen.

Opleidingscheques

Met opleidingscheques betaal je maar de helft van de kosten. Raadpleeg de website van de VDAB om te kijken of je er recht op hebt en wat de voorwaarden zijn. In dit geval betaalt Het Facilitair Bedrijf enkel terug wat je zelf betaald hebt, dus de werkelijke kosten.

Vormingsverlof

Berekenen vormingsverlof

Je berekent het vormingsverlof aan de hand van het aantal lesuren van de opleiding, volgens de volgende formule:

Lesuren of studiebelasting x arbeidsregime (≤ 120 uren x arbeidsregime)
                                  2

Je vormingsverlof bestaat uit de helft van jouw lesuren, verrekend volgens jouw arbeidsregime en met een maximum van 120 uren.

Aanvragen vormingsverlof