chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Opleidingscatalogus

  De coördinerende archiefdienst organiseert diverse vormingen voor verschillende doelgroepen. De nadruk daarbij ligt op het geven van opleiding aan informatiebeheerders die actief zijn bij de Vlaamse overheid of bij lokale overheden.

  Raadpleeg op deze webpagina het actuele jaaroverzicht met de recurrente opleidingen en éénmalige vormingsinitiatieven. Per vorming is er zowel praktische informatie als het inschrijvingsformulier terug te vinden. Contacteer Team HR bij eventuele vragen van praktische aard en Informatiemanagement met inhoudelijke vragen.

  Daarnaast zullen de presentaties van voorbije opleidingen en evenementen stelselmatig online beschikbaar komen. Als informatiebeheerder kan je zelf ook lesgeven aan je collega’s en uiteraard kan je het bestaande lesmateriaal hergebruiken of als inspiratie gebruiken. Combineer daarbij naar wens elementen uit het aangeboden didactisch materiaal tot een opleiding op maat van jouw organisatie.

  Basisopleiding informatiebeheer: Informatie aan het werk

  Doel en inhoud

  Een introductiepakket van twee lesdagen voor beginnende informatiebeheerders. De accenten liggen op basisbegrippen (serie - dossier - stuk), het overtuigen van het management van meerwaarde informatiebeheer, de link met processen, beheersregels, digitaal werken en impact uitoefenen bij creatie, de belangrijkste bepalingen uit het Bestuursdecreet voor het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten ... De insteek is hier en daar theoretisch, maar overwegend praktisch.

  Doelgroep

  Informatiebeheerders Vlaamse overheid en informatiebeheerders lokale overheden:

  • “Deskundigen voor het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten zoals aangeduid in het Bestuursdecreet” die starten in hun functie of die net gestart zijn;
  • Organisaties die nog geen informatiebeheerder hebben aangeduid maar er op korte termijn willen werk van maken (bv. een collega van procesmanagement die recent het opmaken van een informatiebeheersplan als taak heeft gekregen);
  • Informatiebeheerders die vanuit een ‘train-the-trainer’-perspectief deelnemen, met als doel om vervolgens de kennis door te geven aan het netwerk van informatiebeheerders binnen hun eigen organisatie.

  Dit is geen opleiding voor decentrale informatiebeheerders per afdeling/team/….

  Niveau en voorkennis

  De opleiding is overwegend op masterniveau en bachelorniveau. Er is geen voorkennis vereist.

  Meerdaagse opleiding op twee locaties/ inschrijven

  Klik op de data om je in te schrijven:

  Belangrijk

  Inschrijven kan enkel voor de volledige opleiding. Inschrijven voor één dag is niet mogelijk. Het combineren van inschrijvingen op verschillende locaties is niet mogelijk.

  Annuleringsvoorwaarden

  Deze opleiding gaat door bij minimaal 10 inschrijvingen. Ben je ingeschreven en toch verhinderd om deel te nemen? Meld je dan aub af via personeel.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be

  Dossiers overdragen naar Depot Vilvoorde

  Doel en inhoud

  Informatiebeheerders maken kennis met de werkwijze voor overdragen naar Depot, de dienstverlening van het Depot Vilvoorde, de webpagina met alle actuele info over Depot. Aansluitend op de opleiding zelf volgt een rondleiding door het Depot.

  Doelgroep

  informatiebeheerders Vlaamse overheid

  Deze opleiding is enkel voor de Vlaamse overheid. Lokale overheden kunnen immers geen gebruikmaken van de dienstverlening van Het Facilitair Bedrijf omtrent het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten.

  Niveau en voorkennis

  De opleiding is overwegend op masterniveau en bachelorniveau, maar kan eventueel ook interessant zijn voor administratieve medewerkers. Er is geen voorkennis vereist.

  Opleiding van een halve dag/ inschrijven

  Klik op de data om je in te schrijven:

  Annuleringsvoorwaarden

  Deze opleiding gaat door bij minimaal 8 inschrijvingen. Ben je ingeschreven en toch verhinderd om deel te nemen? Meld je dan aub af via personeel.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be

  Schonen en vernietigen van analoge dossiers

  Doel en inhoud

  Praktische tips en richtlijnen voor het schonen en vernietigen van analoge dossiers, met o.a. het oog op herhuisvestingsprojecten. Deze opleiding vormt een aanvulling bij het opleidingspakket "Dossiers overdragen naar Depot Vilvoorde". Collega's die niet betrokken zijn bij herhuisvestingsprojecten mogen vrijblijvend ook aansluiten.

  Doelgroep

  Informatiebeheerders Vlaamse overheid

  Deze opleiding is enkel voor de Vlaamse overheid. Lokale overheden kunnen immers geen gebruikmaken van de dienstverlening van Het Facilitair Bedrijf omtrent herhuisvestingsprojecten.

  Niveau en voorkennis

  De opleiding is overwegend op masterniveau en bachelorniveau, maar kan eventueel ook interessant zijn voor administratieve medewerkers. Er is geen voorkennis vereist.

  Opleiding van een halve dag/ inschrijven

  Klik op de data om je in te schrijven:

  Annuleringsvoorwaarden

  Deze opleiding gaat door bij minimaal 8 inschrijvingen. Ben je ingeschreven en toch verhinderd om deel te nemen? Meld je dan aub af via personeel.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be

  Informatiebeheersplan/ serieregister: hoe breng ik series in kaart?

  Doel en inhoud

  Informatiebeheerders laten kennismaken met informatiebeheersplan/serieregister als instrument, het datamodel, tips voor praktische implementatie en opmaak.  

  Doelgroep

  Informatiebeheerders Vlaamse overheid en informatiebeheerders lokale overheden 

  Niveau en voorkennis

  de opleiding is overwegend op masterniveau en bachelorniveau. Deze module vormt een vervolg op de meerdaagse basisopleiding Informatie aan het werk.  

  Opleiding van een halve dag/ inschrijven

  Klik op de data om je in te schrijven:

  Belangrijk

  Werken met het serieregister zelf komt niet aan bod in deze opleiding. Elke organisatie die wil instappen in het serieregister, krijgt een aparte opleiding in het kader van hun aansluiting op deze toepassing. 

  Annuleringsvoorwaarden

  Deze opleiding gaat door bij minimaal 10 inschrijvingen. Ben je ingeschreven en toch verhinderd om deel te nemen? Meld je dan aub af via personeel.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be 

  Kennisdeling: archiefverwerking, hoe begin ik eraan?

  Doel en inhoud

  Presentatie van het kennisdocument dat opgemaakt werd door een subwerkgroep van de Werkgroep Archief- en Informatiebeheer. Praktische tips voor het opruimen van analoge archiefachterstanden (bv. tijdelijk extra personeel inzetten, tijdelijke archiefverwerkingsruimte inrichten, ...). De structuur van het kennisdocument geeft deze kennisdelingssessie mee vorm. 

  Doelgroep

  Informatiebeheerders Vlaamse overheid en informatiebeheerders lokale overheden 

  Niveau en voorkennis

  De sessie is overwegend op masterniveau en bachelorniveau, maar kan eventueel ook interessant zijn voor administratieve medewerkers. Enige voorkennis m.b.t. schonen en vernietigen en/of overdragen naar archiefdepots is aanbevolen. 

  Sessie van een halve dag/ inschrijven

  Klik op de data om je in te schrijven:

  Woensdag 6 mei in het Hendrik Consciencegebouw te Brussel (max. 20 deelnemers). 

  Annuleringsvoorwaarden

  Deze sessie gaat door bij minimaal 8 inschrijvingen. Ben je ingeschreven en toch verhinderd om deel te nemen? Meld je dan aub af via personeel.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be 

  Kennisdeling: informatiebeheersplan/ serieregister als instrument voor verandering

  Doel en inhoud

  Inspireren om abstract instrument van het informatiebeheersplan/serieregister praktisch in te zetten. Inleiding over change management door de coördinerende archiefdienst/gastspreker, gevolgd door getuigenissen van klanten die praktisch aan de slag zijn gegaan met hun informatiebeheersplan. Er wordt een subwerkgroep opgericht in de schoot van de Werkgroep Archief- en informatiebeheer om dit verder te onderzoeken en uit te werken.

  Doelgroep

  Informatiebeheerders Vlaamse overheid en informatiebeheerders lokale overheden, management, ICT-functiehouders, DPO’s, …

  Niveau en voorkennis

  De sessie is overwegend op masterniveau en bachelorniveau. Enige voorkennis m.b.t. informatiebeheersplan/serieregister is aanbevolen.

  Sessie van een halve dag

  De opleidingsdatum is nog te bepalen. Er wordt gedacht aan het najaar van 2020.

  Annuleringsvoorwaarden

  Deze sessie gaat door bij minimaal 10 inschrijvingen. Ben je ingeschreven en toch verhinderd om deel te nemen? Meld je dan aub af via personeel.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be

  Inschrijven

  Er is voor deze opleiding nog geen inschrijvingsformulier beschikbaar.