chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Statistiek: basisbegrippen (module 1)

  Plaatsen
  Beschikbare plaatsen: 
  0
  Minimum aantal inschrijvingen: 
  9
  Maximum aantal inschrijvingen: 
  12
  Prijs
  Prijs per deelnemer: 
  € 0,00
  Kosten annulering: 
  € 15,00
  Locatie
  Locatie: Herman Teirlinckgebouw - Havenlaan 88 - 1000 Brussel - lokaal 01.47 Gelieve uw eigen laptop waarop excel is geïnstalleerd mee te brengen naar de opleiding.
  Datum
  maandag, 30 september 2019
  Uiterste inschrijvings- en annuleringsdatum: 
  zaterdag, 28 september 2019
  Sessies: 
  maandag, 30 september 2019 - 09:00 tot 12:30
  maandag, 7 oktober 2019 - 09:00 tot 12:30
  maandag, 14 oktober 2019 - 09:00 tot 12:30
  maandag, 21 oktober 2019 - 09:00 tot 12:30

  Deze opleiding besteed aandacht aan basisconcepten van de beschrijvende statistiek (parameters van positie (rekenkundig & meetkundig gemiddelde, modus, mediaan), spreiding (variatiebreedte, interkwartielafstand, variantie en standaardafwijking) en samenhang (co-variatie, correlatie)) en basisconcepten van de inductieve statistiek: kansen en kansverdelingen, parameterschattingen met betrouwbaarheidsintervallen en hypothesetoetsen. Zo kom de inhoud van het eerste deel (beschrijvende statistiek) terug aan bod met aandacht voor veralgemeningen van een steekproef naar een ruimere populatie. 

  Het doel van deze opleiding is het verwerven van een elementaire kennis van de statistiek en het zelf kunnen uitvoeren en interpreteren van eenvoudige berekeningen (in Excel).

  Deze opleiding wordt verspreid over 4 halve dagen. Tussen de halve dagen krijgen de cursisten extra oefeningen of taken tegen de volgende halve dag

  Thema
  Thema: 
  Overheidspecifieke opleidingen
  Doelgroep
  Doelgroep: 
  Voor wie elementaire kennis van statistiek wilt verwerven of een opfrissing wenst van basisbegrippen uit de beschrijvende en inductieve statistiek. Voor wie vaak cijferrapporten beoordeelt of zelf moet opstellen
  Leervorm
  Leervorm: 
  Klassikaal
  Verplichte voorkennis
  Verplichte voorkennis: 
  Geen
  Aanbevolen voorkennis
  Aanbevolen voorkennis: 
  Geen
  Meer informatie
  Meer informatie: 

  Trainer: departement KB, Dries Verlet en Jan Pickery

  Inhoudelijke vragen
  Inhoudelijke vragen: 

  hilde.robbeets@vlaanderen.be

  Praktische vragen (AGO)

  vorming@vlaanderen.be of 02 553 51 99.