chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Opvolgingsgesprek

  Functioneert de medewerker goed? Zit de taakuitvoering op schema? Toont de medewerker de gevraagde competenties? Trekt hij of zij tijd uit voor persoonlijke ontwikkeling? Die zaken komen aan bod tijdens tussentijdse gesprekken tussen de chef en de medewerker.

  De frequentie van de gesprekken hangt af van de noden. In elk geval is een open en regelmatige communicatie belangrijk. Medewerker én leidinggevende moeten er tijd voor maken.

  Trek halfweg het jaar tijd uit om eens echt grondig bij de taakuitvoering stil te staan. Dat kan dan tijdens een functioneringsgesprek.

  Hoe verloopt een functioneringsgesprek?

  • Neem het planningsdocument terug bij de hand.  
  • De medewerker geeft de leidinggevende een stand van zaken per taak, competentie en ontwikkelingsgerichte doelstelling.  
  • Zit iets niet op schema? Dan doet de medewerker voorstellen om dit recht te trekken. Ook de leidinggevende geeft feedback, tips en coacht waar mogelijk.  
  • Een neerslag van het functioneringsgesprek is niet nodig. U hoeft het ook niet voor akkoord te tekenen. Maar het is wel een handig om er later nog eens naar terug te kijken en te weten wat werd afgesproken. 
  • Misschien moet het planningsdocument aangepast worden, als er taken of prioriteiten verschuiven

  Loopt het werk van de medewerker echt niet goed? Dan is het functioneringsgesprek hét moment waarop de leidinggevende en de medewerker klare taal moeten spreken en nieuwe afspraken maken. De medewerker krijgt na zo’n gesprek tot het eind van het jaar de kans om bij te sturen.

  Let hier ook op: vermijd dat de medewerker tijdens de officiële evaluatie op het einde van het jaar dingen hoort die nog niet gezegd werden tijdens de opvolgingsgesprekken.

  Tips voor de medewerker

  Sta open en luister naar de feedback van uw chef: de meeste conflictsituaties tussen medewerkers en hun chefs ontstaan omdat er niet of te weinig geluisterd wordt. Neem daarom de tijd om te luisteren naar de opmerkingen van uw chef. Probeer een duidelijk beeld te krijgen van hoe uw chef een bepaalde situatie bekijkt en wat hij of zij u precies wil uitleggen. (feiten, concrete situaties,..)

  Durf stil staan bij fouten: een fout is ook altijd een gelegenheid om iets te leren, en na te gaan hoe ze kan vermeden worden. Een fout toegeven is dan ook de eerste aanzet tot verbetering. Dit weet uw chef ook en hij of zij zal uw eerlijkheid zeker op prijs stellen.

  Vraag ondersteuning aan uw chef: blijf er niet mee zitten als u niet weet hoe sommige dingen aan te pakken. Hebt u nood aan een opleiding, ondersteuning of iets dergelijks, praat er dan over met uw chef. Toon door mee te denken naar oplossingen toont u uw betrokkenheid aan uw chef.

  Bespreek met u chef de moeilijkheden die u met een bepaalde taak hebt: in een aantal gevallen zal u geconfronteerd worden met een probleem waarvoor u zelf de oplossing niet onmiddellijk ziet. In deze situatie kan de visie van uw chef interessant zijn. Alvorens bij uw chef aan te kloppen staat u best eens stil bij de oorzaken van uw probleem. Schets deze helder, kort en krachtig voor uw chef. Vermeld bovendien wat u zelf al geprobeerd hebt om dit probleem op te lossen.

  Tips voor de leidinggevende

  Opvolging gebeurt permanent: Vraag geregeld informeel hoe alles loopt. Wacht niet te lang om een opvolgingsgesprek te plannen, laat problemen niet aanslepen.

  Sta open voor feedback: De meeste conflictsituaties tussen medewerkers en hun chefs ontstaan omdat er niet of te weinig geluisterd wordt. Neem daarom de tijd om te luisteren naar de opmerkingen van uw medewerker. Probeer een duidelijk beeld te krijgen van hoe uw medewerker een bepaalde situatie bekijkt en neem zelf de tijd om precies wil uitleggen wat u wilt. (feiten, concrete situaties,..).

  Durf fouten benoemen: een fout is ook altijd een gelegenheid om iets te leren, en na te gaan hoe ze kan vermeden worden. Benoem duidelijk wat fout liep, en zoek samen met de medewerker hoe dit kan verbeterd worden.