chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Implementatie en monitoring van PTOW

  Ben je als departement of agentschap binnen de Vlaamse overheid hoe je plaats- en tijdsonafhankelijk (PTOW) werken kunt uitrollen binnen de organisatie? Deze webpagina bundelt alle informatie voor HR-verantwoordelijken.

  Implementatie

  De omzendbrief - inwerkingtreding op 1 juni 2014 - voorziet een transitietraject van anderhalf tot 3 jaar voor de implementatie van plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Eind 2020 moet het traject volledig afgerond zijn.

  Elk departement of agentschap

  • bepaalt, in overleg met het Eniteitsoverlegcomité (EOC), binnen deze tijdspanne en binnen het algemene kader de voorwaarden en de praktische richtlijnen voor de uitvoering van deze omzendbrief rekeninghoudende met de specifieke behoeften van personeelsleden met een arbeidshandicap of chronische ziekte
  • neemt alle barrières weg die de goede implementatie en het eigen beleid kunnen verhinderen
  • voorziet in de gepaste ondersteuning voor personeelsleden/leidinggevenden en aanpassingen van de arbeidsorganisatie 

   Monitoring

   De departementen en agentschappen zorgen voor de monitoring van de effecten van hun beleid en bepalen:

   • wie niet in aanmerking komt voor plaats- en tijdsonafhankelijk werken
   • de frequentie waarmee personeelsleden in de praktijk niet op de standaardbedrijfslocatie werken (voor elke hele of halve werkdag)
   • de bedrijfseigendommen waarvoor PTOW beschikbaar is

   Lees meer over PTOW in cijfers op de webpagina 'telewerk'.

   PTOW in de praktijk

   Onderstaande tekening schetst schematisch het stappenplan dat je doorloopt om PTOW projectmatig uit te rollen. Lees meer op de webpagina 'Stappenplan' over de 6 concrete stappen met de nodige sjablonen of richtlijnen waarmee je aan de slag kunt. 

   schema toolbox

   PTOW en HNW
   Deeltoepassingen PTOW
   P&O-aspecten

   plaatsonafhankelijk werken

   tijdsonafhankelijk werken

   Lees meer op de webpagina Plaats- en Tijdsonafhankelijk Werken (PTOW) en Het Nieuwe Werken (HNW) over de 3 klassieke B's van het Nieuwe Werken (HNW)

   • bricks weerspiegelen de fysieke omgeving
   • bytes voor de virtuele omgeving 
   • behaviour omvat alles wat te maken heeft met de mentale omgeving.

   Uit de praktijk blijkt dat niet elke organisatie gelijktijdig werkt aan de ontwikkeling van een departement- of agenschapseigen visie en aan de implementatie van de 4 deeltoepassingen van PTOW (werken in open kantoor; werken op andere locaties; tijdsregistratie; flexibele werktijdregeling). Lees meer op de webpagina deeltoepassingen PTOW over de 4 deeltoepassingen.

   Bij de implementatie van PTOW dienen ook een aantal aspecten op het vlak van personeel en organisatie (P&O) mee opgenomen te worden. Lees meer op de webpagina P&O-aspecten. Afhankelijk van de deeltoepassingen kan de focus anders liggen.

   Contact

   Meer informatie of een vraag?

   Gerda Serbruyns - HR adviseur
   Agentschap Overheidspersoneel – Dienstencentrum Talent
   gerda.serbruyns@kb.vlaanderen.be