chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Plaats- en tijdsonafhankelijk werken

  Maatregelen coronavirus

  De Vlaamse overheid kiest voluit voor ‘plaats- en tijdsonafhankelijk werken’ (PTOW). Op deze webpagina vind je alle relevante informatie.

  Voor wie?

  'Plaats - en tijdsonafhankelijk werken' (PTOW) is mogelijk voor elk personeelslid bij de diensten van de Vlaamse overheid, wiens functie zich ertoe leent en voldoende beschikbaar en bereikbaar blijft voor burgers en collega's. Raadpleeg je arbeidsreglement (voor alle details/afspraken).

  Wat?

  • uitgangspunt: alle personeelsleden van wie de functie zich ertoe leent moeten in principe de kans krijgen om plaats- en tijdsonafhankelijk te kunnen werken. Is dat niet mogelijk, dan ligt de registratie- en motiveringsplicht bij de lijnmanager van het departement of agentschap.
  • betere balans tussen werk en privéleven: De Vlaamse overheid wil een dynamische en aantrekkelijke werkgever zijn en zet al langer in op flexibele werkvormen. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken vermindert onder meer de reistijden van personeelsleden.
  • behoud van voeling met de organisatie: Bij PTOW behoud je de voeling met de organisatie en de sociale band met de collega’s door duidelijke afspraken te maken over bereikbaarheid en beschikbaarheid, én communicatie tussen personeelsleden en leidinggevenden voor een succesvolle invoering van het concept. 

  Lees meer over de belangrijkste accenten van de omzendbrief (zie onder).

  Accenten omzendbrief

  • onderscheid tussen structureel en occasioneel telewerk verdwijnt: Er is niet langer een expliciet akkoord van de lijnmanager of een voorafgaande schriftelijke overeenkomst nodig want elk personeelslid moet de kans krijgen als zijn functie zich er toe verleent.
  • vrijheid om zelf te bepalen op welke plaats en op welk tijdstip je werkt waar niet de uren maar het resultaat van belang is mits rekening te houden met de beschikbaarheid of bereikbaarheid die je departement of agentschap vraagt. PTOW creëert meer mogelijkheden: Elke plaats die voor arbeid geschikt is, komt in aanmerking om te werken.
  • prikklok afbouwen doordat het resultaat de effectieve prestaties van het personeelslid meet en niet de tijdsregistratie. De departementen of agentschappen zijn opgeroepen om de prikklok zo veel mogelijk af te bouwen. 
  • investering van middelen: Niet elk personeelslid heeft hetzelfde soort werk en dus dezelfde behoeftes qua middelen. Elk departement of agentschap investeert in de nodige infrastructuur of werkmiddelen op maat van het personeelslid.

  Wat verandert er niet?

  • privégebruik: Het privégebruik van de middelen die de organisatie ter beschikking stelt kan, als je het dienstbelang niet schaadt en mits naleving van de RSZ en de fiscale regels.
  • vergoedingen: geen recht op maaltijdvergoeding of vergoeding van reiskosten
  • verlies of beschadiging: De kosten die voortvloeien uit verlies of beschadiging van de gebruikte middelen en gegevens zijn voor rekening van het departement of agentschap, behalve bij bedrog, zware fout of veel voorkomende lichte fout van het personeelslid.
  • welzijnswetgeving: geen wijzigingen: Iedere werkgever voert een preventiebeleid met als doel alle werknemers te laten werken volgens de principes van de welzijnswet en de codex over welzijn op het werk, zowel voor zij die op kantoor werken als werknemers die elders aan het werk zijn. De preventieadviseurs hebben nog steeds de mogelijkheid om onderzoek te verrichten op de werkplek mits voorafgaandelijke afspraak met het personeelslid.
  • ziektecontrole: geen wijzigingen
  • arbeidsongevallenverzekering: geen wijzigingen 

  Dienstverlening

  Voor de implementatie van de omzendbrief in het eigen departement of agentschap biedt het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) advies en ondersteuning. Afhankelijk van de noden kun je bij AgO terecht voor een klankbordgesprek of een traject op maat. Je blijft daarbij aan het roer staan en realiseert resultaten ondersteund door de interne organisatieadviseurs met de theorie en methodes, best practices binnen Vlaamse overheid (en breder), adviseren over de uitvoering, bijstaan tijdens werksessies of stuurgroepen, ….

  Met behulp van het stappenplan en bijhorende werkinstrumenten kun je zelf aan de slag bij het invoeren van plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

  PTOW - initiatieven

  Infosessies leidinggevenden
  HR-specialistennetwerken PTOW

  Lees meer op de webpagina HR-infonetwerk (voorheen HR-specialistennetwerk).

  Andere initiatieven
  • HR Seminarie Oktober 2014 - Infosessie HR en Het Nieuwe Werken
   • Beleid: korte kadering omzendbrief PTOW
   • Uitvoering: Hoe ver/dicht staat PTOW in uw organisatie? Waar liggen uw uitdagingen vanuit de HR-rollen?
   • Op zoek naar handvaten: 10 tips voor de strategische HR-partner
   • Hoe kan AGO verder ondersteunen?  
  • Eind januari 2016 organiseerde AgO een infosessie voor 100 militanten van de 3 vakorganisaties over de implementatie van Plaats- en Tijdsonafhankelijk Werken (PTOW) in de Vlaamse overheid.
   1. de powerpointpresentatie
   2. het verslag met vragen en antwoorden
   3. AgO Kick-Off voor Verhuis naar VAC Brussel 12/05:
    Op 12/5 vond er een personeelsontbijt met aanvullende infosessie plaats voor alle personeelsleden van het Agentschap Overheidspersoneel. Doel was te  informeren over de verhuis naar het VAC Brussel tegen eind 2017 en alle personeelsleden hierbij te betrekken en te ondersteunen.
    1. de powerpointpresentatie
   4. Integer Plaats- en Tijdsonafhankelijk Werken
    1. de powerpointpresentatie
     1. Inhoud:
      1. Integriteitsdilemma’s rond PTOW om het thema te kaderen
      2. 6 testen die houvast kunnen bieden bij dilemma’s
      3. Achtergrondinformatie over PTOW en integriteit, specifiek vraagstukken rond PTOW
      4. Case met moeilijker dilemma rond PTOW
      5. Analyseschema om de case aan te pakken
      6. Verder info, rol van de leidinggevende, hoe integriteit bespreekbaar maken en waar info verkrijgen/melden…
    2. Toepassing van waarden bij PTOW(externe link)

   Regelgeving

   Contact

   Meer informatie of een vraag?

   Gerda Serbruyns - HR adviseur
   Agentschap Overheidspersoneel – Dienstencentrum Talent
   gerda.serbruyns@kb.vlaanderen.be