chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Wat is Service Design?

  Service design is een methode of aanpak om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

  Deze methode gaat uit van een integrale kijk op de dienstverlening. De wisselwerking(en) van de gebruiker met een dienst worden van A tot Z bestudeerd en uitgewerkt. Het meerwaarde van deze methodiek is dat het vanuit een mensgericht ‘designdenken’ wordt aangepakt. Vanuit de noden van de gebruiker(s) wordt er samen met andere belanghebbenden naar concrete oplossingen gezocht. Tijdens het traject wordt er ook gebruik gemaakt van visualisaties. Ideeën worden zo snel concreet gemaakt door middel van foto’s, tekeningen en maquettes en altijd afgetoetst met de gebruikers.

  Een service design project bestaat uit een aantal processtappen die al dan niet herhaald dienen te worden om tot een goed resultaat te komen. De verschillende fasen in het project zijn benoemd op basis van de processen en / of activiteiten die erin worden ontwikkeld:

  • Identificatie (opstarten van het project), 
  • exploratie (Ontdekking van de omgeving), 
  • conceptcreatie (creatie van een dienstenpakket) en
  • prototyping (nieuw model van de dienstverlening die kan getest worden).

  service design

   Wat levert het op?

   Door de dienstverlening in haar geheel te bekijken, krijg je een totaalbeeld. Hierdoor kunnen in een organisatie verschillende diensten en de onderliggende processen beter op elkaar afgestemd worden. Door de vernieuwende diensten samen met de medewerkers en andere belanghebbenden te analyseren, te visualiseren en te ontwerpen, ontstaat er ook een dynamiek waarbij iedereen zich betrokken voelt. Daardoor verhoogt het verantwoordelijkheidsgevoel en het engagement van bijvoorbeeld de medewerkers.

   Meer informatie

   Raamcontract Service Design

   Aan de slag met service design (studiedag met workshops & links naar gids & verslagen)

   Andere methodieken.

   Aanverwant: de toepassing van gedragsinzichten.

   Contacteer: vereenvoudiging@vlaanderen.be