chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Crisiscentrum Vlaamse overheid corona COVID-19

  Het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid (CCVO) neemt tijdens de coronacrisis een overkoepelende rol op als centraal aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid. Daarnaast zorgt het CCVO ook voor uniforme communicatie over de Vlaamse maatregelen en over de impact van de coronacrisis op werking van de Vlaamse overheid naar zowel Vlaamse overheid als lokale besturen.

  Voor wie?

  Het Crisiscentrum van de Vlaamse overheid is tijdens de coronacrisis het aanspreekpunt voor vragen van:

  • aanspreekpunten crisiscommunicatie van de Vlaamse overheid
  • leidend ambtenaren
  • lokale besturen

  Opdracht tijdens coronacrisis

  Het CCVO heeft 2 grote taken tijdens de coronacrisis:

  • Het concretiseert en verduidelijkt de crisismaatregelen verder samen met experten in de entiteiten.
  • Het staat voor de communicatie en informatiedoorstroming naar en tussen de entiteiten van de Vlaamse administratie en de crisiscellen van de andere bestuursniveaus​ (zowel federaal als lokaal).

  Organisatie CCVO

  Door de omvang van de coronacrisis werd de werking van het CCVO sterk uitgebreid.

  Het CCVO bestaat uit:

  • een crisismanagementteam
  • een coördinatiecel crisiscommunicatie
  • een expertenteam
  • een ondersteuningscel ICT, project- en procesmanagement

  Crisismanagementteam

  Het crisismanagementteam (CMT) bestaat uit:

  • Vaste leden:
   • Julie Bynens (Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken)
   • Peter Cabus (Departement Omgeving)
   • Frank Geets (Het Facilitair Bedrijf)
   • Peter Rabaey (Agentschap Overheidspersoneel)
  • Leden toegevoegd o.w.v. de aard van de crisis
   • Jeroen Windey (Agentschap Binnenlands Bestuur)
   • Ria Vandenreydt - plaatsvervanger voor Dirk De Wolf (Agentschap Zorg en Gezondheid) 
   • Vertegenwoordigers kabinet Bestuurszaken en kabinet Minister-President
  • De crisismanagers van het CCVO

  De crisismanagers:

  • bereiden de vergaderingen van het CMT voor en leiden ze.
  • verzorgen de contacten met de federale overheid.
  • vertegenwoordigen de Vlaamse overheid in het Nationaal Crisiscentrum.

  Het crisismanagementteam is verantwoordelijk voor de evaluatie en opvolging van de verschillende taken en opdrachten van het CCVO en heeft het mandaat om strategische beslissingen te nemen m.b.t. overkoepelende maatregelen voor personeel en werking van de Vlaamse overheid.

  Coördinatiecel crisiscommunicatie

  • bestaat uit een informatieteam en een communicatieteam
  • neemt de communicatie over maatregelen vanuit de coronacrisis zowel binnen de Vlaamse overheid als vanuit de Vlaamse overheid naar gouverneurs en lokale besturen geïntegreerd op.
   • De coördinatiecel crisiscommunicatie staat in voor dagelijkse nieuwsbrieven en nieuwsberichten met de laatste updates over Vlaamse maatregelen aan gouverneurs en lokale besturen en aan een aantal specifieke doelgroepen binnen de Vlaamse overheid (leidend ambtenaren, aanspreekpunten crisiscommunicatie, BCM-verantwoordelijken en HRBP’s). 
  • ondersteunt de entiteiten van de Vlaamse overheid in hun communicatie naar de verschillende doelgroepen en bewaakt een uniforme communicatie vanuit de Vlaamse overheid.
  • capteert via de mailbox ccvo@vlaanderen.be vragen en noden vanuit lokale besturen en de Vlaamse overheid zelf waarover beslissingen nodig zijn, en signaleert deze op het juiste beslissingsniveau.

  Expertenteam

  • gaat op zoek naar informatie die (nog) niet duidelijk is​.
  • bezorgt de issues die nog niet duidelijk zijn aan de crisismanagers die ze kunnen voorleggen aan het Nationaal Crisiscentrum.
  • verwerkt issues die beantwoord worden door NCCN in duidelijke richtlijnen voor entiteiten van de Vlaamse overheid.
  • organiseert overleg om gemeenschappelijke standpunten uit te werken voor entiteiten Vlaamse overheid

  Ondersteuningscel ICT, project- en projectmanagement

  • zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning aan de verschillende teams van het CCVO, vooral op vlak van ICT en facilities
  • werkt processen uit voor de werking van het CCVO, met oog voor efficiëntie en afstemming.
  • ondersteunt vanuit projectmatige aanpak concrete (verbeter)acties vanuit het CCVO.​
  • ondersteunt kennisoverdracht en onboarding binnen het CCVO​