chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Stand van zaken fusies

  Op deze webpagina vindt u een overzicht van de fusies n.a.v. de conceptnota van 20 september 2013  en de fusies die werden aangekondigd in het Regeerakkoord 2014-2019 . Van de fusies die intussen reeds werden beëindigd worden telkens de oorsprong, de datum van inwerkingtreding en de relevante regelgeving weergegeven. Van de overige aangekondigde fusies wordt er een stand van zaken vermeld, met waar mogelijk de vooropgestelde timing. Ook de aangekondigde hervormingen van de strategische adviesraden worden besproken.

  De fusies zijn ingedeeld per beleidsdomein. Hierbij wordt al rekening gehouden met de nieuwe beleidsdomeinen zoals aangekondigd in het Regeerakkoord:

  • Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur: fusie van het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) en het beleidsdomein Bestuurszaken (BZ)
  • Beleidsdomein Omgeving: fusie van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO)

  Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

  Volgende fusies werden intussen beëindigd:

  Agentschap Facilitair Bedrijf: fusie van het Agentschap Facilitair Bedrijf en de DAB Informatie.

  Oorsprong: conceptnota van 20 september 2013

  Inwerkingtreding: 28 juli 2014

  Regelgeving:

  BVR 9 mei 2014: VR 2014 0905 DOC.0648/2BIS

  BVR 4 juli 2014: VR 2014 0407 DOC.0927/2

  Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur: fusie van het beleidsdomein DAR en het beleidsdomein BZ

  Oorsprong: Regeerakkoord 2014 - 2019

  Inwerkingtreding: 1 april 2015

  Regelgeving: Op vrijdag 6 maart 2015 heeft de Vlaamse Regering, na het advies van de Raad van State, het fusiebesluit over de omvorming van de beleidsdomeinen DAR en BZ tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur definitief goedgekeurd. De verdeling van de takenpakketten – welke taken aan welke entiteit worden toegewezen – zijn in dat fusiebesluit in hoofdlijnen aangegeven. 

  BVR 6 maart 2015: VR 2015 1303 DOC.0221/2

  Lees meer over dit fusietraject (intranet)

  Departement Kanselarij en Bestuur: fusie van de huidige departementen BZ en DAR, en de Studiedienst Vlaamse Regering (SVR).

  Oorsprong: Regeerakkoord 2014 - 2019

  Inwerkingtreding fusie Departementen BZ en DAR tot Departement Kanselarij en Bestuur (DKB): 1 april 2015

  Inwerkingtreding fusie DKB en SVR: 1 januari 2016

  Regelgeving: Op vrijdag 6 maart 2015 heeft de Vlaamse Regering, na het advies van de Raad van State, het fusiebesluit over de omvorming van de beleidsdomeinen DAR en BZ tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur definitief goedgekeurd. De verdeling van de takenpakketten – welke taken aan welke entiteit worden toegewezen – zijn in dat fusiebesluit in hoofdlijnen aangegeven.

  BVR 6 maart 2015:  VR 2015 1303 DOC.0221/2

  BVR 4 december 2015: Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integratie van het intern verzelfstandigd agentschap Studiedienst van de Vlaamse Regering in het departement Kanselarij en Bestuur

  Lees meer over dit fusietraject (intranet)

  Het agentschap Informatie Vlaanderen: fusie van het Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen (AGiV), de Vlaamse Infolijn en een deel van het Agentschap Facilitair Bedrijf (deel e-gov en informatiebeleid).

  Oorsprong: Regeerakkoord 2014 - 2019

  Inwerkingtreding fusie: 1 januari 2016

  Beleidsdomein Financiën en Begroting (FB)

  Volgende fusie werd intussen beëindigd:

  Departement Financiën en Begroting: fusie van het Departement FB en het agentschap Centrale Accounting. 

  Oorsprong: conceptnota van 20 september 2013

  Inwerkingtreding: 1 februari 2014

  Regelgeving: BVR 17 januari 2014:  VR 2014 1701 DOC.0028/2

  Beleidsdomein internationaal Vlaanderen (iV)

  Volgende fusie werd intussen beëindigd:

  Departement internationaal Vlaanderen: fusie van het Departement internationaal Vlaanderen en het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking (VAIS).

  Oorsprong: conceptnota van 20 september 2013

  Inwerkingtreding: 1 april 2014

  Regelgeving: BVR 13 december 2013:  VR 2013 1312 DOC.1409/2

  Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)

  Volgende fusies werden intussen beëindigd:

  Agentschap Innoveren en Ondernemen (AIO): fusie van het Agentschap Ondernemen (AO) en de bedrijfsgerichte diensten van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT).

  Oorsprong: Regeerakkoord 2014 – 2019

  Inwerkingtreding: 1 januari 2016

  Regelgeving: 

  BVR 18 december 2015: VR 2015 1812 DOC.1465_2
  Decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie

  Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (privaatrechtelijke EVA): fusie van de privaatrechtelijke EVA Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), de privaatrechtelijke EVA Herculesstichting en de meer op lange termijn gerichte IWT programma’s.

  Oorsprong: Regeerakkoord 2014 – 2019

  Inwerkingtreding: 1 januari 2016

  Regelgeving: Decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie

  Beleidsdomein Onderwijs en Vorming (OV)

  Volgende fusie werd intussen beëindigd:

  Departement Onderwijs en Vorming: fusie van het Departement OV en het Agentschap voor Onderwijscommunicatie (AOC).

  Oorsprong: conceptnota van 20 september 2013

  Inwerkingtreding: 1 april 2014

  Regelgeving: BVR 21 maart 2014:  VR 2014 2103 DOC.0353/7

  Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Curriculum, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS): fusie van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) en het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming (AKOV)

  Oorsprong: Regeerakkoord 2014 – 2019

  Inwerkingtreding: 1 juli 2015

  Regelgeving: BVR 22 mei 2015:  VR 2015 2205 DOC.0486/2BIS

  Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin (WVG)

  Volgende fusie werd intussen beëindigd:

  Departement WVG: fusie van het Departement WVG en het Agentschap Zorginspectie.

  Oorsprong: Regeerakkoord 2014 – 2019

  Inwerkingtreding: 1 januari 2015

  Regelgeving: BVR 19 december 2014:  VR 2014 1912 DOC.1322/2BIS

  Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM)

  Volgende fusie is intussen beëindigd:

  Departement CJSM: fusie van het Departement CJSM, het Agentschap  Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen (SCWJV), het KMSKA en het Agentschap Kunsten en Erfgoed (K&E).

  Oorsprong: conceptnota van 20 september 2013

  Inwerkingtreding: KMSKA: 1 augustus 2014, SCWJV en K&E: 1 april 2015

  Regelgeving: KMSKA: Ontwerp van BVR 23 mei 2014:  VR 2014 2305 DOC.0827/2 . SCWJV en K&E: BVR 27 februari 2015:  VR 2015 2702 DOC.0160/2

  Sport Vlaanderen: integratie van het stuk Sport ( antidoping) uit het Departement CJSM en het Bloso

  Oorsprong: Regeerakkoord 2014 – 2019

  Inwerkingtreding: 1 januari 2016

  Regelgeving: Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012

  Beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE)

  Volgende fusie is nog lopende:

  Departement WSE: fusie van het Departement WSE, het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE) en het ESF-agentschap.

  Oorsprong: conceptnota van 20 september 2013

  Inwerkingtreding:

  VSAWSE: 1 juni 2014.

  ESF-agentschap: Het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap werd gewijzigd. Het heeft als doel de opdrachten van de vzw ESF-Agentschap over te brengen naar het departement WSE. De taken en het personeel van het ESF-agentschap werden op 1 januari 2016 overgedragen. Eenmaal alle lopende engagementen zijn afgehandeld, volgt de opheffing van de vzw ESF-Agentschap op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.

  Regelgeving:

  VSAWSE:

  BVR 25 april 2014:  VR 2014 2504 DOC.0561/2

  BVR 20 juni 2014:  VR 2014 2006 DOC.0903/2 .

  ESF: Decreet houdende de wijziging van het decreet van 8 november 2002 houdende de oprichting van de v.z.w. ESF-Agentschap

  Beleidsdomein Landbouw en Visserij (LV)

  Volgende fusie werd intussen beëindigd:

  Departement Landbouw en Visserij: fusie van het Departement LV en het Agentschap LV.

  Oorsprong: conceptnota van 20 september 2013

  Inwerkingtreding: 1 januari 2015.

  Regelgeving:

  Ontwerp van BVR 25 april 2014:  VR 2014 2504 DOC.0594/2

  Ontwerp van BVR 19 december 2014:  VR 2014 1912 DOC.1328/2

  Beleidsdomein Omgeving

  Volgende fusie werd intussen beëindigd:

  Beleidsdomein Omgeving: fusie van het beleidsdomein LNE en het beleidsdomein RWO.

  Oorsprong: Regeerakkoord 2014 – 2019

  Inwerkingtreding: 1 april 2017

  Departement Omgeving: fusie van het Departement LNE, het departement Ruimte Vlaanderen en het Agentschap Inspectie RWO.

  Oorsprong: Regeerakkoord 2014 – 2019

  Inwerkingtreding: 1 april 2017

  Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)

  Volgende fusies zijn nog lopende:

  Departement MOW: fusie van het Departement MOW en het Agentschap Wegen en Verkeer.

  Oorsprong: Regeerakkoord 2014 – 2019

  Stand van zaken: Momenteel worden ideeën van de verschillende entiteiten binnen het beleidsdomein MOW verzameld. Op basis van het kerntakenplan en samen met alle entiteiten van het beleidsdomein MOW zal de juiste scope en timing van de reorganisatie binnen het beleidsdomein MOW afgesproken worden. 

  De Vlaamse Waterweg nv: fusie van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) en nv De Scheepvaart (DS).

  Oorsprong: Regeerakkoord 2014 – 2019

  Stand van zaken: De Scheepvaart is omgevormd naar de Vlaamse Waterweg sinds 1 januari 2017. Per 1 januari 2018 wordt Waterwegen en Zeekanaal ingekanteld in de Vlaamse Waterweg.

  Strategische adviesraden

  In het Regeerakkoord 2014-2019 is de afspraak gemaakt om het aantal strategische adviesraden te verminderen. Deze afspraak omvat vier concrete hervormingstrajecten (zie onderstaand). 

  Op 24 juni 2015 hechtte het Vlaams Parlement haar goedkeuring aan het decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden . 

  Inbedding in de SERV (SALV)

  De inbedding van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) betekent concreet dat het secretariaat van deze SAR administratief is ingebed in de SERV. De secretariaatspersoneelsleden van de adviesraad zijn overgeheveld naar de SERV. Deze transitie trad in werking op 1 januari 2016.

  Afschaffing (VLABEST, SARiV & VRWI)

  De bevoegde ministers hebben gevraagd de afschaffing van Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) en de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (SARiV) op korte termijn door te voeren.  De afschaffing van VLABEST en SARiV is daarom in werking getreden op 1 juli 2015. De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) is als rechtspersoon afgeschaft en de taken zijn overgedragen naar de VARIO (Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen) die ingebed zit in het departement EWI.

  Inbedding in het Departement CJSM (SARC)

  De Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport (SARC) is op 1 januari 2016 ingebed in het departement van culturele aangelegenheden binnen het beleidsdomein CJSM. De rechtspersoonlijkheid van de SARC is  afgeschaft. 

  Inbedding in het Agentschap Wonen-Vlaanderen (Vlaamse Woonraad)

  De Vlaamse Woonraad is op 1 januari 2016 ingebed in het Agentschap Wonen-Vlaanderen binnen het beleidsdomein RWO.

  Samenvoeging (Minaraad en SARO)

  De bevoegde minister zal de komende periode samen met de relevante maatschappelijke actoren een stapsgewijs traject uitzetten, dat moet leiden tot de fusie van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) en de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed (SARO) tot de Omgevingsraad, als noodzakelijke bouwsteen voor een  participatief omgevingsbeleid en waarbij winsten moeten worden gerealiseerd. De samenvoeging van de raden spoort samen met de realisatie van een nieuw beleidsdomein Omgeving dat de huidige beleidsdomeinen LNE en RWO verenigt.