chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Op de toekenning van tegemoetkomingen zijn de hoofdstukken I en II en artikel 25 van de verordening  (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 van toepassing , gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie L193 van 1 juli 2014, en wordt, zoals voorgeschreven in artikel 9, aan de Europese Commissie ter kennis gegeven.

  Wat schade in de landbouwsector betreft, zijn derhalve volgende regels van toepassing:

  ● De steun wordt enkel verleend aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kmo’s) die actief zijn in de primaire landbouwproductie (artikel 1, lid 1, verordening (EU) nr. 702/2014).

  ● Zij is uitgesloten voor ondernemingen waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarin steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard (artikel 1, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).

  ● De steun wordt toegekend voor verliezen van meer dan 30% van de gemiddelde productie berekend op basis van de productie in de voorgaande drie jaren, of de gemiddelde productie van drie van de voorgaande vijf jaren, de hoogste en de laagste productie niet meegerekend (artikel 2, (16), verordening (EU) nr. 702/2014).

  ● Er is een rechtstreeks oorzakelijk verband tussen het als ramp erkende schadelijke weersverschijnsel en de schade die de onderneming heeft geleden (artikel 25, lid 2, b), verordening (EU) nr. 702/2014).

  ● De steun wordt rechtstreeks betaald aan de betrokken onderneming of aan een producentengroepering of -organisatie waarvan de onderneming lid is. Wanneer de steun aan een producentengroepering of -organisatie wordt betaald, is het steunbedrag niet hoger dan het steunbedrag waarvoor die onderneming in aanmerking komt (artikel 25, lid 3, verordening (EU) nr. 702/2014).

  ● De steunregeling wordt ingesteld binnen drie jaar na de datum waarop het schadelijke weersverschijnsel zich heeft voorgedaan. De steun wordt binnen vier jaar na die datum betaald (artikel 25, lid 4, verordening (EU) nr. 702/2014).

  ● In aanmerking komen de kosten van de schade die het rechtstreeks gevolg is van het schadelijke weersverschijnsel, zoals getaxeerd door het Vlaams Rampenfonds, een door het Vlaams Rampenfonds erkende onafhankelijke deskundige of een verzekeringsonderneming (artikel 25, lid 5, verordening (EU) nr. 702/2014).

  ● De schade omvat de in artikel 25, lid 5, van verordening (EU) nr. 702/2014 bedoelde  schade en wordt berekend overeenkomstig artikel 25, lid 6, 7 en 8, van voormelde verordening.

  ● De steun wordt met 50 % verminderd, tenzij hij wordt toegekend aan begunstigden die een verzekering hebben afgesloten voor ten minste 50 % van hun gemiddelde jaarlijkse productie of van hun gemiddelde jaarlijkse productiegerelateerde inkomen en voor de klimaatrisico's die statistisch het vaakst voorkomen in de betrokken lidstaat of regio waarvoor een verzekering is afgesloten (artikel 25, lid 9, verordening (EU) nr. 702/2014).

  De steun en de eventuele andere ontvangen betalingen ter compensatie van de verliezen, waaronder betalingen op grond van andere nationale of uniale maatregelen of in het kader van een verzekeringspolis voor de schade waarvoor de steun wordt verleend, bedragen niet meer dan 80 % van de in aanmerking komende kosten (artikel 25, lid 10, verordening (EU) nr. 702/2014).

  Contact

  Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken- Vlaams Rampenfonds

  Adres
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 (bus 100)
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  +322 553 50 10
  E-mail
  Website