chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Bestuursdecreet - vervanging van bestuursdocumenten

  Substitutie is het vervangen van analoge originelen door elektronische kopieën, waarbij de bewijskracht behouden blijft. Om deze bewijskracht ook te kunnen garanderen als er specifieke vormvereisten zijn opgelegd in specifieke regelgeving is er in het Bestuursdecreet van 7 december 2018 een specifieke regeling voor de vervanging van bestuursdocumenten in het kader van Vlaamse bevoegdheden opgenomen.

  Substitutie laat dus toe om bij digitaliseringsprojecten de analoge informatie te vernietigen.

  Artikel II.25 van het Bestuursdecreet

  Raadpleeg het artikel.

  Artikel II.25 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 biedt een kader voor substitutie (in de regelgeving vervanging genoemd) binnen de Vlaamse bevoegdheden vanaf 1 januari 2019.

  Hierdoor wordt het mogelijk dat analoge bestuursdocumenten, die overheidsinstanties ontvangen of opmaken bij de toepassing van wettelijke of reglementaire bepalingen, vervangen worden door elektronische kopieën.

  Deze vervanging moet echter wel voldoen aan door de Vlaamse Regering vastgestelde regels. Elektronische kopieën die opgemaakt en bewaard worden, conform de geldende regels voor vervanging, behouden dezelfde geldigheid als de originelen, in casu de analoge bestuursdocumenten, voor de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen waarbinnen de originelen indertijd gecreëerd zijn.

  Deze regels zijn te vinden het in het besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2021 tot regeling van de vervanging van analoge bestuursdocumenten door elektronische kopieën.

  Toepassingsgebied

  Het toepassingsgebied van artikel II.25 is bepaald in artikel II.18 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

  Bovenstaande regelgeving geldt enkel voor overheidsinstanties die behoren tot:

  • de Vlaamse overheid, met uitzondering van de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid
  • de lokale overheden

  Decreettekst

  Raadpleeg de volledige tekst van het Bestuursdecreet.

  Raadpleeg de memorie van toelichting van het Bestuursdecreet.