chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Voordelen Digitaal Archief Vlaanderen

  Waarom zou je aansluiten?

  Digitaal Archief Vlaanderen vormt de oplossing om afgesloten overheidsinformatie (op korte en lange termijn) te beheren, te bewaren en te ontsluiten.

  De steeds verdere digitalisering van de overheid zorgt voor nieuwe uitdagingen met betrekking tot het beheer, de (lange termijn) bewaring en de ontsluiting van de digitaal gecreëerde of ontvangen informatie. Om deze uitdagingen aan te pakken heeft de Vlaamse Regering op 6 juli 2018 aan Het Facilitair Bedrijf de goedkeuring gegeven om Digitaal Archief Vlaanderen (DAV) als gemeenschappelijke dienstverlening voor overheden in Vlaanderen op te starten.

  Voordelen

  De aansluiting op een of meerdere diensten van Digitaal Archief Vlaanderen brengt heel wat voordelen met zich mee: 

  • Schaalgrootte 
   Hoe meer data er wordt bewaard in het E-depot, hoe meer we de kosten kunnen drukken.
  • Eenmalige investeringskosten 
   Het Facilitair Bedrijf draagt de investeringskosten van het project. De kostprijs die je als klant betaalt, is enkel voor de exploitatie en de opslag. 
  • Expertise bundelen 
   Alle expertise inzake digitale archivering bundelen we centraal en stellen we ter beschikking aan al onze klanten. Je krijgt dus toegang tot de expertise die al aanwezig is en alle toekomstige expertise die ontwikkeld zal worden. 
  • Garanderen van bewijskracht 
   Er zit alleen afgewerkte data in het E-depot. Digitaal Archief Vlaanderen garandeert dat deze ongewijzigd en daardoor authentiek blijft. Zo is de rechtsgeldigheid en bewijskracht van je digitale objecten gegarandeerd. 
  • Duurzaamheidsgarantie op lange termijn 
   Alle digitale informatie die je in het E-depot importeert, blijft op lange termijn leesbaar. Naast het origineel object bewaren wij een raadpleegkopie en een preservatiekopie die we regelmatig reviseren om de leesbaarheid te garanderen en daardoor je digitale objecten duurzaam te houden. 
  • Veilige bewaring 
   Al je digitale informatie wordt beveiligd volgens de regels van classificatieniveau's 1 tot 4 die door de Vlaamse overheid zijn vastgelegd. Daarnaast wordt alle info geëncrypteerd zodat persoonsgevoelige informatie veilig opgeslagen kan worden. Daarenboven is de encryptiesleutel in het eigendom van Het Facilitair Bedrijf. 
  • 1 toegangspoort 

   Alle afgewerkte overheidsdata wordt op één centrale plek ondergebracht en op een centrale eenduidige manier ontsloten. Dit schept duidelijkheid voor de burger die naast alle openbare informatie ook zijn persoonlijke informatie in de toekomst centraal zal kunnen raadplegen.