chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Werkgroep Archief- en informatiebeheer

  De werkgroep Archief- en informatiebeheer is een permanente werkgroep onder het Stuurorgaan Vlaams informatie- en ICT-beleid. Deze werkgroep komt maandelijks samen en heeft tot taak om kwaliteitscriteria met betrekking tot archief- en informatiebeheer uit te werken en te concretiseren. 

  Taken 

  Deze werkgroep is verantwoordelijk voor het uitwerken van de beheersregels die opgenomen zijn in de artikelen III.79 - III.89 van het Bestuursdecreet van 7 december 2018. Dit houdt o.m. in dat ze deze beheersregels concretiseert, de coördinatie op zich neemt om deze uit te werken en te vertalen naar richtlijnen en standaarden m.b.t. archief- en informatiebeheer. De werkgroep zet actief in op het sensibiliseren van de openbare sector op het vlak van informatie- en archiefbeheer en waakt over het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening hieromtrent. 

  Samenstelling 

  Elk beleidsdomein, de VVSG, de VVP en de VVBAD is vertegenwoordigd in deze werkgroep.  

  • Quincy Oeyen, voorzitter (Het Facilitair Bedrijf)
  • Laura De Caluwé (Beleidsdomein Omgeving) 
  • Glenn Maes (Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie) 
  • Harald Nilens (Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media)  
  • Henk Vanderstraeten (Agentschap Informatie Vlaanderen) 
  • Karim Ourtani (Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) 
  • Katlijn Vanhee (Beleidsdomein Financiën en Begroting) 
  • Jeroen Vanderheyden (Beleidsdomein Landbouw en Visserij) 
  • Sarah Macquoy (Beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie) 
  • Sofie Roebben (Vlaamse Vereniging van Provincies) 
  • Jochen Vermote (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten)
  • Bart Sas (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten)
  • Vania Vande Voorde (Beleidsdomein Onderwijs en Vorming) 
  • Willem Vanneste (Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie) 
  • Wim Vanhaecke (Beleidsdomein Werk en Sociale Economie) 
  • Zeger Sioen (Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken) 
  • Thomas Callens (Beleidsdomein Economie Wetenschap en Innovatie) 
  • Kathleen Devolder (Rijksarchief)

  Verslagen