chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Opmaak van de kerntakenplannen

  Het Vlaams Regeerakkoord stelt dat elk beleidsdomein binnen de Vlaamse overheid een kerntakenplan moet opmaken.

  In de mededeling aan de Vlaamse Regering van 19 september 2014 werd aangegeven hoe dit traject moest worden aangepakt. Bedoeling was dat de beleidsdomeinen al hun kernprocessen in kaart brachten met telkens een kwalitatieve beoordeling (vatbaar voor afbouw; (deels) over te hevelen naar het lokale bestuursniveau; optimalisatie aangewezen; behouden in huidige vorm; activiteit verder te versterken; nieuw in te voeren). De kerntakenplannen werden opgemaakt door de administratie in overleg met de functioneel bevoegde minister(s) en eind 2014 – begin 2015 bezorgd aan de coördinerende administratie (nu Departement Kanselarij en Bestuur).

  In februari 2015 ging het voorzitterscollege in dialoog met de kern Vlaamse Regering over deze kerntakenplannen en werd een globaal kader vastgelegd waarbinnen deze moeten worden bekeken, zoals bepaald in de mededeling aan de Vlaamse Regering van 20 maart 2015 . Dit kader geeft aan hoe de kerntakenplannen kunnen bijdragen tot een meer resultaats- en klantgerichte overheid door in te zetten op vijf belangrijke assen: de eigen dienstverlening, regelgeving, handhaving en inspectie, vergunningen en erkenningen en tot slot subsidies. Lees meer.

  In de loop van de maanden april, mei en juni van 2015 werden verschillende interkabinettenwerkgroepen georganiseerd om de kerntakenplannen te toetsen aan dit kader en om de potentieel af te bouwen, over te hevelen en te optimaliseren processen te bespreken en te valideren.

  Op 17 juli 2015 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de definitieve kerntakenplannen, die hier beschikbaar zijn.

  Documenten