chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Onderzoek

  De Vlaamse overheid hecht veel belang aan wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van haar beleid. Dat bevestigt de Vlaamse Regering in het witboek open en wendbare overheid dat zij op 7 juli 2017 goedkeurde.

  Onderzoeksagenda Vlaamse overheid 2018-2019

  In het witboek open en wendbare overheid van 7 juli 2017 werd opgenomen dat we nog deze regeerperiode werk maken van een onderzoeksagenda van de Vlaamse overheid en van de verdere transparante ontsluiting van onderzoek, ter onderbouwing van het beleid van de Vlaamse overheid. Dit betreft zowel het beleidsgericht onderzoek uitgevoerd door de Vlaamse overheid zelf, als de extern uitgevoerde beleidsgerichte onderzoeken op vraag van de Vlaamse overheid.

  Het document 'Onderzoeksagenda Vlaamse overheid 2018-2019' probeert een overzicht te geven door middel van een analyse van de 26 beleidsbrieven 2018-2019. Deze analyse heeft niet de ambitie om volledig te zijn. De beleidsbrieven zijn immers geen exhaustieve opsomming van het volledige beleid maar geven door de minister gekozen klemtonen voor het volgende politieke jaar. Naast de inhoudelijke thema’s, geeft de analyse ook een beeld van de verschillende types van onderzoek die door de Vlaamse overheid, of op vraag van de Vlaamse overheid worden uitgevoerd. Vorig jaar werd deze oefening voor een eerste keer ondernomen aan de hand van de beleidsbrieven 2017-2018:  Onderzoeksagenda Vlaamse overheid 2017-2018 ’.

  Structureel beleidsgericht onderzoek Vlaamse overheid

  Sinds het aflopen van het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek, eind 2015 en de decentralisatiebeweging inzake beleidsonderzoek, blijft het niettemin de bedoeling om toch te voorzien in een zeker afstemming omtrent beleidsonderzoek over de beleidsdomeinen heen. Een eerste noodzakelijk element om een dergelijke afstemming mogelijk te maken, is weten welke structurele initiatieven er zijn of welke gepland worden. In het document ‘Beleidsonderzoek in de Vlaamse overheid’ is per beleidsdomein een overzicht beschikbaar.

  Netwerk beleidsgericht onderzoek

  Heel wat mensen binnen de Vlaamse overheid zijn bezig met beleidsgericht onderzoek. Hieronder kan u een lijst vinden van aanspreekpunten. Deze personen komen geregeld samen voor uitwisseling van kennis en goede praktijken.

  Onderzoeksentiteiten Vlaamse overheid