chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Oplossingsgericht samenwerken als een netwerkorganisatie

  Hieronder enkele van de engagementen die de Vlaamse Regering nog deze regeerperiode neemt.

  Samenwerking en de kwaliteit van dienstverlening worden belangrijke criteria voor aanwerving, evaluatie en bevordering van het Vlaams overheidspersoneel.

  We stellen voor de vele interne regels en procedures binnen de Vlaamse overheid, deels en waar nodig, tijdelijk buiten werking te stellen via interne regelluwe zones. Als we vaststellen dat die regelluwe zones het verhoopte effect hebben, kunnen we de regels en procedures waar nodig optimaliseren of zelfs afbouwen.

  We werken als een netwerkorganisatie. We creëren daarvoor een virtuele pool van netwerkmanagers, en organiseren een specifieke opleiding voor personeelsleden die in dergelijke netwerken werken.

  We gaan voor een flexibel project- en programmamanagement. Dat betekent dat we specifieke budgetten en personeelsleden toekennen aan de geselecteerde projecten en programma’s met een verregaande autonomie.

  Lees alle engagementen, zowel op korte als op lange termijn, in het witboek 'open en wendbare overheid'.

  Bekijk alle concrete projecten met verwachte output en aanspreekpunten in het implementatieplan ‘open en wendbare overheid’.

  Lees het uitvoeringsrapport witboek 'Open en wendbare overheid' van 22 februari 2019.

  Departement Kanselarij en Bestuur

  Adres
  Havenlaan 88
  1000 Brussel
  België