chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Regelgeving als hefboom voor groei en innovatie

  Hieronder enkele van de engagementen die de Vlaamse Regering nog deze regeerperiode neemt.

  We zetten in op heldere en eenvoudige regelgeving.

  We maken een beleidskader voor de opmaak van experimentwetgeving en regelluwe zones en stellen minimale inhoudelijke standaarden vast.

  We investeren in een efficiënt regelgevingsproces. Daartoe gaan we verder met de digitalisering van het besluitvormingsproces. We houden hierbij rekening met consultatieprocessen, parlementaire besluitvorming en actieve openbaarheid. We ontsluiten de Vlaamse codex als open data en stimuleren het hergebruik van die data. Tot slot hervormen we de reguleringsimpactanalyse o.a. door een betere toepassing van de richtlijnen voor een memorie van toelichting.

  We maken werk van decreetsevaluaties door een overzicht te geven van de geplande, lopende en afgeronde decreetsevaluaties en door te voorzien in een minimale standaard voor dergelijke evaluaties.

  Lees alle engagementen, zowel op korte als op lange termijn, in het witboek 'open en wendbare overheid'.

  Bekijk alle concrete projecten met verwachte output en aanspreekpunten in het implementatieplan ‘open en wendbare overheid’.

  Lees het uitvoeringsrapport witboek 'Open en wendbare overheid' van 22 februari 2019.

  Departement Kanselarij en Bestuur

  Adres
  Havenlaan 88
  1000 Brussel
  België