chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Controleorganen

  Onderstaand overzicht geeft een opsomming van de controleorganen die binnen de Vlaamse overheid actief zijn, alsook hun bevoegdheden en taken.

  Interne audit
  Inspectie van Financiën
  Rekenhof
  Bedrijfsrevisor

  Interne audit

  Audit Vlaanderen evalueert de organisatiebeheersing (het interne controlesysteem) van de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid op het vlak van effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit en integriteit en formuleert aanbevelingen ter verbetering ervan. Daartoe voert Audit Vlaanderen enerzijds financiële audits, operationele audits, ad hoc audits, forensische audits en overeenstemmingsaudits uit en verstrekt zij anderzijds een aantal raadgevende diensten. Audit Vlaanderen voert vanaf 2014 ook audits uit bij de lokale besturen (gemeenten, OCMW’s, provincies en een aantal van hun verzelfstandigde entiteiten). 

  Om de onafhankelijke werking te waarborgen wordt Audit Vlaanderen aangestuurd door twee auditcomités met een meerderheid van onafhankelijke bestuurders: het auditcomité van de Vlaamse administratie en het auditcomité van de lokale besturen.

  naar boven

  Inspectie van Financiën

  De Inspectie van Financiën heeft een specifieke functie van raadgever van de Vlaamse Regering. Zij geeft beleidsadviezen en voert bijzondere audits (ad hoc opdrachten) uit. De Inspectie van Financiën rapporteert aan de betrokken minister(s) en/of de regering.

  naar boven

  Rekenhof

  Het Rekenhof staat het Vlaams Parlement bij in zijn controle op de uitvoerende macht. Het Rekenhof onderwerpt de verrichtingen van de Vlaamse overheid aan een financiële controle, een wettigheidscontrole en een controle op de goede besteding van de openbare gelden en rapporteert de resultaten van die controles aan het Vlaams parlement.

  naar boven

  Bedrijfsrevisor

  De bedrijfsrevisor wordt aangesteld als onafhankelijke en onpartijdige deskundige om een oordeel te geven of de jaarrekening van een entiteit een getrouw beeld geeft van de financiële positie en van de resultaten van het boekjaar. Om tot een oordeel te komen onderzoekt de bedrijfsrevisor zowel de jaarrekening als de interne controleomgeving van de entiteit. Meer informatie vindt u op de website van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR).

  naar boven