chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Regeringscommissarissen

  Sommige organisaties zoals extern verzelfstandigde agentschappen, bepaalde vzw’s, bepaalde vennootschappen en stichtingen hebben een ruime mate van autonomie, maar staan onder toezicht van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering kan voor het toezicht een regeringscommissaris of -afgevaardigde aanstellen die erover waakt dat de organisatie haar beleidsdoelstellingen zo efficiënt en effectief mogelijk realiseert en daarbij alle wetten, decreten en andere regels naleeft.

  De Vlaamse Regering stelt een regeringscommissaris aan op voordracht van de minister die bevoegd is voor de organisatie. Soms gebeurt de aanstelling op voordracht van de minister bevoegd voor Financiën en Begroting. Hij/zij oefent dan toezicht uit op alle beslissingen met een budgettaire of financiële weerslag.

  In artikel III.13 van het bestuursdecreet van 7 december 2018 is de regeling beschreven voor de regeringscommissarissen bij de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen. Voor regeringscommissarissen bij privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen of bij andere organisaties of instellingen is de regeling vergelijkbaar (dat wordt dan beschreven in het oprichtings- of machtigingsdecreet of in de statuten).

  De rechtspositie van de regeringscommissarissen is geregeld in de artikelen III.48 tot en met III.56 van het bestuursdecreet. Daarin staan onder meer een aantal generieke regels over de aanstelling, de selectie- en aanwervingsvoorwaarden, de onverenigbaarheden, de functie-uitoefening en de evaluatie van regeringscommissarissen. Op 16 januari 2015 keurde de Vlaamse Regering de evaluatieprocedure voor regeringscommissarissen goed. Meer informatie vind je op de webpagina over evaluatie van regeringscommissarissen.

  Meer informatie

  Over de regeringscommissarissen in het hoger onderwijs vindt u meer informatie op deze webpagina van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).

  Contact