chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Releases in Traject

  Release 14 - 26 augustus 2020

  Deze release werd op vraag van de software-leverancier in 2 delen opgesplits en afzonderlijk in productie gesteld. Een eerste deel met de nieuwe bouwstenen werd op 28 mei geïnstalleerd, de aanpassing van de bestaande rapporten en het nieuwe Word-rapport volgde op 26 augustus.

  Het Inhoudelijk Structuurelement - of kortweg ISE - is een nieuw begrip dat geïntroduceerd werd in kader van de BBT-regelgeving (Beleids- en Begrotingstoelichting); het vormt de brug tussen het beleid en de begroting. Er werd een nieuwe bouwsteen voor gemaakt in Traject zodat de ISE’s voortaan ook in de doelstellingencascade kunnen opgenomen worden. De nieuwe structuur maakte het noodzakelijk om de standaard excel-rapporten die in Traject gegenereerd kunnen worden, aan te passen. Bij aanmaak van een rapport voor een bril met ISE’s, zal de toepassing het beleidsveld boven het ISE toevoegen. Tevens wordt een nieuw rapport in Word-formaat en met extra filteropties geïntroduceerd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het probleem van de rijhoogten in excel en wordt de samenstelling van de inhoud flexibeler.

  De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Met betrekking tot de metadata:
   • De introductie van een nieuw item-type Inhoudelijk Structuurelement met een specifieke set eigenschappen. Een nieuwe smartlist Beheer Inhoudelijke Structuurelementen werd toegevoegd voor de functioneel beheerders. Aangezien de ISE’s vastgelegd zijn door de Vlaamse Regering werden de waarden reeds ingevoerd door het Traject-team. Ook de omschrijving werd toegevoegd zoals beschikbaar in de BBT’s van 2020.
   • De bestaande metadata Beleidsveld, Bevoegdheid, Minister en Begrotingsartikel worden aangepast zodat ze met de ISE’s kunnen gekoppeld worden. Ook hier werden de waarden door het Traject-team ingevoerd, alsook de koppelingen tussen ISE’s en het beleidsveld.
   • De constructie van een bril wordt uitgebreid zodat ook ISE’s kunnen gekoppeld worden. Het blijft mogelijk om brillen zonder ISE’s te maken. Strategische processen, projecten of programma’s kunnen zo nodig rechtstreeks aan een ISE gekoppeld worden.
   • De lijst van briltypes werd aangevuld met de BBT-soorten.
  • Aanpassingen bij de Excel-rapporten
   • Weergave van de Inhoudelijke Structuurelementen zoals opgenomen in de bril, voorafgegaan door het beleidsveld (automatisch door de toepassing toegevoegd).
   • Toevoeging van extra filteropties:
    • In het Medium-level Plan rapport: Effectieve start- & einddatum, Omschrijving (enkel voor processen, projecten en programma’s)
    • In het Medium-level rapport: Initiële start- en einddatum, Effectieve start- en einddatum, Omschrijving (enkel voor processen, projecten en programma’s)
   • Kleine bijstellingen in de pagina-opmaak (invoeging paginanummer, instelling bladbreedte en marges)
   • Bijstelling van de berekening van de rijhoogte (wordt ook toegepast bij selectie van het pdf-formaat)
  • Toevoeging van een nieuw Word-rapport
   • Weergave-opties: staand/liggend en instelbare inspringing voor de hiërarchie
   • Uitgebreide filteropties voor de samenstelling van de rapportinhoud
   • Het rapport zelf is samensgesteld uit informatieblokken volgens de door de gebruiker gemaakte selectie

  Vorige releases

  Momenteel bestaat Traject in haar 14e release.

  Traject Release notes