chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Criteria en omvang van projecten

  Alhoewel de basisprojectaanpak in essentie voor alle projecten gelijk is, is er toch een verschil in de sturing (beheersing) van kleine en grote projecten. Hier kan u bekijken welke omvang uw project heeft en welke projectmanagementproducten u daarvoor echt nodig hebt.

  De volgende zaken worden kort toegelicht:

  • Volgens een aantal criteria plakt u een label op uw project: klein, middelgroot, groot.
  • U bekijkt waar het project zich kan bevinden.
  • In de tabel met de managementproducten kan u dan zien welke producten er aangeraden worden om te maken voor dat type project;
   Belangrijk: het is een voorstel, u mag er altijd meer/minder maken afhankelijk van wat u als projectleider afspreekt met uw projectstuurgroep.
  • Finaal kan de projectstuurgroep nog altijd zeggen welke managementproducten er moeten opgemaakt worden en in welke vorm.

  Criteria voor omvang project

  Wanneer u de omvang van uw project inschat moet u er rekening mee houden dat de richtlijnen in dit document indicatief zijn. Per entiteit kan dit anders ingevuld of afgesproken worden.

  Onder projecten met kleine omvang worden verstaan:

  • Projecten met een doorlooptijd van minder dan 6 maanden of
  • Projecten die minder dan 100 mensdagen werk vragen.

  Onder projecten met middelgrote omvang worden verstaan:

  • Projecten met een doorlooptijd tussen de 6 maanden en 1,5 jaar of
  • Projecten die tussen de 100 en de 450 mensdagen werk vragen.

  Onder projecten met grote omvang worden verstaan:

  • Projecten met een doorlooptijd van meer dan 1,5 jaar of
  • Projecten die meer dan 450 mensdagen werk vragen

  Waar bevindt mijn project zich?

  Wanneer u bepaald hebt, via het criteria omvang, of u een klein, middelgroot of groot project hebt, kan u via onderstaande tabel kijken of uw project nog verandert als het aan één van de criteria in de linker kolom voldoet.
  Bijvoorbeeld: Ik heb een middelgroot project wat omvang betreft, maar het is beleidsdomein overschrijdend dus wordt het een groot project.

  Criteria  Omvang = klein  Omvang = middelgroot  Omvang = groot 
  Afdeling overschrijdend Klein Middelgroot Middelgroot / groot
  Entiteit overschrijdend Klein Middelgroot Groot
  Beleidsdomein overschrijdend Middelgroot Groot Groot
  Externe partij (niet-VO) Middelgroot Groot Groot
  Klein risico, weinig complex Klein Klein/Middelgroot Middelgroot/Groot
  Gemiddeld risico, gemiddeld complex Klein Middelgroot Groot
  Groot risico, zeer complex Middelgroot Groot Groot
  Beperkt strategisch belang Klein Klein/Middelgroot Groot
  Gemiddeld strategisch belang Klein Middelgroot Groot
  Groot strategisch belang Middelgroot Groot Groot

  Welke managementproducten worden er aangeraden?

  Dit is enkel een suggestie en kan verschillen per entiteit naar gelang de afspraken omtrent projectmatig werken.

  Managementproduct  Klein  Middelgroot  Groot
  Businesscase x x x
  Communicatieplan PID x x
  Projectplan PID x x
  Productbeschrijving (tussentijdse producten) O O x
  Projectvoorstel BC x x
  PID x x x
  Project productbeschrijving (eindresultaat) PID x x
  PDS PID x x
  Issueregister x x x
  Kwaliteitstoets O O x
  Risicoregister PID x x
  Project eindrapport x x x
  Leerpuntenrapport Eindrapport x x
  • X: Verplicht managementproduct, maar formaliteit kan nog bepaald worden.
  • O: Optioneel managementproduct.
  • PID/BC: Geen afzonderlijk document, maar mee opgenomen in het PID/BC.

  Het is aan de projectstuurgroep om te bepalen hoe deze managementproducten zullen ingevuld worden. Hoe de invulling zal gebeuren, wordt in sterke mate beïnvloed door het karakter van het project en de relatie tussen de projectleider en de projectstuurgroep.